www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Handlingsplan

VW har præsenteret en overordnet plan til de tyske myndigheder (Kraftfahrt-bundesamt) til afhjælpning af det snydesoftware, som VW har erkendt på en række af deres dieselbiler.

VejskiltFoto: Ulrik Jantzen

11. maj 2016

De tyske myndigheder godkendte i december 2015 den overordnede plan. Det var dog en betingelse, at nærmere opdelte grupper af biler godkendes individuelt, når der foreligger tests, der viser, at bilerne ikke er forsynet med snyde software, at de overholder luftforureningsgrænserne, og at forhold som brændstofforbrug, motorydelse og støj er belyst nærmere.

Disse godkendelser forventes løbende at blive meddelt gennem 2016 af de tyske myndigheder. I forlængelse heraf kan Færdselsstyrelsen, som er ansvarlig typegodkendelsesmyndighed i Danmark, løbende give grønt lys for en teknisk løsning på det danske marked og dermed tilbagekaldelse og opdatering af de berørte biler.

Den tværministerielle task force har godkendt den overordnede model for en dansk tilbagekaldelseskampagne, som indeholder følgende elementer:  

  • Tilbagekaldelse i Danmark af de berørte biler er obligatorisk for bilejerne. Dette følger den tyske model for en tilbagekaldelse.  
  • Den danske repræsentant, Skandinavisk Motor Co A/S (SMC), skal, før der kan påbegyndes tilbagekaldelse, udarbejde en detaljeret beskrivelse af tilbagekaldelseskampagnen, som skal være godkendt af task forcen. Denne kan ses via linket nedenfor.
  • Færdselsstyrelsen meddeler løbende, SMC, at der kan iværksættes tilbagekaldelse af de grupper af biler, som KBA og andre kompetente EU-typegodkendelsesmyndigheder har godkendt.

VW’s danske repræsentant, SMC, skal følge nedenstående punkter: 

  • SMC skal etablere en WEB-service, som gør det muligt at kontrollere via bilens stelnummer, om bilen er omfattet af tilbagekaldelseskam-pagnen, og om bilen er opdateret.
  • Breve, der udsendes til bilejerne, godkendes i task forcen. De godkendte breve sendes af Færdselsstyrelsen via Køretøjsregisteret til bilejerne.  Indkaldelsesbrevene skal indeholde oplysninger om, at manglende opdatering af bilen vil medføre, at bilen i sidste ende ikke vil blive godkendt ved periodisk syn.    
  • SMC skal gennemføre og administrere tilbagekaldelseskampagnen. Hvis en bilejer ikke får opdateret bilen inden for en frist af seks måneder, udsendes en rykker. Der sendes yderligere en rykker efter seks måneder, hvis bilen fortsat ikke er opdateret. Alle udgifter forbundet med tilbagekaldelse og opdatering af bilernes software afholdes af SMC.
  • SMC skal månedligt indberette om fremdriften i tilbagekaldelsen, herunder stelnumre på de biler, der ikke er opdateret seks måneder efter anden rykker. SMC skal nærmere beskrive datahåndtering, herunder kvalitetssikringssystemer der belyser datahåndteringen. 
  • Seks måneder efter anden rykker udsender Færdselsstyrelsen en meddelelse til synsvirksomhederne om, at konkrete bilmodeller skal kontrolles ved periodisk syn for, om den enkelte bil er opdateret. Bilen kan ikke godkendes ved syn, før den er opdateret og i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

For nyere biler, hvor der er mere end 24 måneder til periodisk syn, overvejes det p.t., om der skal indkaldes til et ekstraordinært syn med henblik på at sikre, at bilen er opdateret.

I Tyskland og UK er der foretaget supplerende undersøgelse af en række bilmærker for at afdække, om der er manipuleret med bilernes motorstyring og det forureningsbegrænsende udstyr. Undersøgelserne viser, at der ikke fundet andre bilmærker, der direkte har anvendt ulovlige manipulationsanordninger, men det er konstateret, at en række bilmærker begrænser det forureningsbe-grænsende udstyrs virkning med henblik på at beskytte motoren, som EU-reglerne giver mulighed for. Der er for visse biltyper sået tvivl om, hvorvidt de valgte løsninger er fuldt berettigede for at beskytte motoren.

I forlængelse af offentliggørelsen af disse undersøgelser har Tyskland aftalt med de tyske fabrikanter, som er godkendt i Tyskland, at der gennemføres en frivillig kampagne for at gennemfører passende optimeringer af det forureningsbegrænsende udstyr. Færdselsstyrelsen har i den anledning anmodet De Danske Bilimportører om at redegøre for, hvorledes øvrige bilmærker, der har udnyttet tilsvarende begrænsninger af det forureningsbegrænsende udstyr, men som er godkendt i andre lande end Tyskland, har tænkt sig at udføre passende optimeringer af det forureningsbegrænsende udstyr.

I handlingsplanen findes relevante kontaktoplysninger.

Links