www.trm.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra www.trm.dk igen.  Læs mere om cookies her.

Ordnede arbejdsvilkår på Femern

Af transportminister Henrik Dam Kristensen (S)

Offentligjort i Licitationen - Byggeriets dagblad den 12. december 2012

Byggeriet af den kommende forbindelse over Femern Bælt bliver et af de største anlægsprojekter nogensinde i Danmark.

Projektet vil beskæftige tusindvis af mennesker i mange år, og den danske regering og det statsejede selskab Femern A/ S vil gøre alt for at sikre ordentlige løn-og ansættelsesvilkår på projektet. Men man kommer ikke uden om at det er et meget komplekst område, som kræver hårdt arbejde frem mod en anlægslov og kontraktindgåelse.

EU-lovgivningen kræver, at projektet skal i internationalt udbud. Det betyder, at alle entreprenører fra ind- og udland som udgangspunkt har mulighed for at deltage i projektet.

Femern A/ S har fastslået, at entreprenørerne i sidste ende kun kan få adgang til at løse opgaverne, hvis de kan dokumentere, at de lever op til alle krav til sikkerhed, miljø og ikke mindst ordentlige arbejdsvilkår - og at de naturligvis besidder de nødvendige tekniske og finansielle kompetencer.

Da opgaverne i hovedsagen vil blive udført af private entreprenører, vil kravene blive indarbejdet i den kommende udbudsproces, så vi sikrer, at de kommer med i de endelige kontrakter, som vil blive underskrevet, når Folketinget til sin tid ventes at vedtage en endelig anlægslov for projektet.

Femern A/ S har ikke alene fokus på løn- og ansættelsesvilkår, men kontraktkravene vil også omfatte emner som gode bolig- og leveforhold, oprettelse af pladser til lærlinge, samt forhold vedrørende sikkerhed, sundhed og generel trivsel. Det vil komme med i kontrakterne som egentlige krav til entreprenørerne.

Der vil også blive opstillet modeller for overvågning af vilkårenes overholdelse i forbindelse med administration af kontrakterne i anlægsperioden. Femern A/ S har dog endnu ikke fastlagt konkret, hvordan selskabet agter at overvåge de kommende entreprenørers overholdelse af kravene til løn- og arbejdsvilkår.

Jeg er meget tilfreds med, at Femern A/ S på den måde viser et ansvar som statslig bygherre og gør en stor indsats for at sikre, at den kommende forbindelse over Femern Bælt bygges under ordnede forhold, som vi, i et land som Danmark, kan stå inde for.