Gå til hovedindhold

Hele talentmassen skal i spil i ledelses- og bestyrelseslokalerne

Bragt i Jyllands-Posten

Indhold

  TRINE BRAMSEN
  minister for ligestilling
  SIMON KOLLERUP
  erhvervsminister

  Der skal være reelt lige muligheder for, at alle – både kvinder og mænd – er med der, hvor beslutningerne træffes. Det er der bred enighed om i Danmark – og alligevel går udviklingen mod en mere lige kønsbalance i ledelse og bestyrelser i danske virksomheder langsommere end forventet.

  Det kan vi ikke bare trække på skuldrene af, for det handler både om ligestilling som en dansk grundværdi og om at sikre, at vi benytter hele talentmassen til at finde de rigtige ledere i det offentlige og i private virksomheder. Derfor vil regeringen stille krav til, at de største private virksomheder og hele den offentlige sektor arbejder målrettet hen imod en mere lige fordeling af kvinder og mænd i ledelse og bestyrelser – det vil sige en 40/60-fordeling.

  Det bør give stof til eftertanke, når Berlingske den 20. september 2021 skriver, at der er flere topchefer, der hedder Lars eller Peter i de 1.000 største virksomheder, end der er kvindelige topchefer. Danmark halter også efter de øvrige nordiske lande. Og vi ligger nr. 101 af 156 lande, når det gælder andelen af kvinder i ledelse ifølge World Economic Forums årlige Global Gender Gap Report for 2020. Vi bliver nødt til at skrue ambitionsniveauet op, for vi risikerer, at danske virksomheder går glip af halvdelen af talentmassen, hvis ikke alle kompetencer bringes i spil. Vi har også brug for rollemodeller. Vi skal vise vores børn og unge, at både kvinder og mænd har plads på ledelsesgangene.

  Og lad os understrege – det handler ikke om kvoter. Det skal ikke være et krav, at kønsfordelingen i topledelsen er lige. Men det skal være en ambition, og der skal gives lige muligheder til både kvinder og mænd. Derfor har vi fremsat to lovforslag, der forpligter både store private virksomheder og den offentlige sektor til at fastsætte måltal for kønsfordelingen i bestyrelser og ledelse. Virksomhederne, der ikke allerede har en ligelig kønsfordeling i ledelse, skal lægge en plan for, hvordan de vil opnå en mere lige kønsfordeling. Erhvervslivet har generelt taget positivt imod lovforslagene, og det glæder os, for det er både den enkelte virksomhed og samfundet som helhed, der går glip af ledelsestalenter og kompetencer, hvis kvinder og mænd ikke har lige muligheder for at sidde med om bordet, når beslutningerne træffes.

  I 59 pct. af de statslige institutioner er der under 20 pct. kvinder i topledelsen. Samtidig er 70 pct. af de ansatte i den offentlig sektor kvinder. I de 190 danske børsnoterede virksomheder er andelen af kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 22,5 pct. Det viser med al tydelighed, at vi er et godt stykke fra målet, og desværre også, at de seneste års indsatser ikke har virket efter hensigten. Danske kvinder er blandt de bedst uddannede i hele verden. Det skal vi udnytte, så vi ikke risikerer at gå glip af kvalificeret arbejdskraft og kompetencer, hvis vi ikke bruger hele talentmassen – blandt både kvinder og mænd. Og så vil det ikke kun være en fordel for den enkelte virksomhed, men for hele Danmark, hvis der er større diversitet i ledelsen.