225 mio. kr. i EU-støtte til Øresundsforbindelsen

14. maj 1997

EU-Kommissionen vil yde i alt 30,5 mio. ECU - ca. 225 mio. kr - tilskud til den faste forbindelse over Øresund.

Det står klart efter at EU´s Transportinfrastruktur-komité igen i 1997 har indstillet Øresundsforbindelsen til støtte. 5, 5 mio. ECU går til de danske landanlæg, 5,0 mio. ECU til de svenske landanlæg og 20 mio. ECU til kyst-til-kyst forbindelsen. Det er nu sjette gang EU vil yde finansiel støtte til etableringen af Øresundsforbindelsen.

Den betydelige støtte fra EU til Øresundsprojektet er et udtryk for projektets store betydning både i europæisk og nationalt perspektiv samt at Øresundsprojektet allerede er langt fremskredent.

Når støtten i 1997 medregnes, har Øresundsforbindelsen ialt modtaget 82,2 mio. ECU - ca. 600 mio. kr. i finansiel støtte fra EU. Heraf er 34,7 mio. ECU tilfaldet de danske landanlæg og 39,0 mio. ECU kyst-til-kyst anlæggene og resten til de svenske landanlæg.

Udover støtten til Øresundsprojektet, har EU´s Transportinfrastruktur-komité anbefalet Europa-Kommissionen at yde finansiel støtte til undersøgelsesarbejdet vedrørende højhastighedstog i Danmark (1,0 mio. ECU), til undersøgelserne vedrørende en østlig havnetunnel i København (0,5 mio. ECU) samt til studier i forbindelse med en eventuel uddybning af indsejlingen til Københavns havn (0,7 mio. ECU).

Endvidere har EU´s Transportinfrastruktur-komité anbefalet EU-Kommissionen at yde finansiel støtte til et studie af et nyt nordatlantisk trafikstyringssystem indenfor luftfarten (1,0 MECU), hvor Statens Luftfartsvæsen er hovedansvarlig, samt til VIKING, som er et fælles svensk, finsk, tysk og dansk trafikinformationsprojekt, hvori Vejdirektoratet deltager.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Jørn Holdt tlf. 33 92 43 38.