Gå til hovedindhold

Decentralisering af privatbanerne

Indhold


  Trafikminister Bjørn Westh sagde i dag på et debatmøde i Ribe med
  Amtsrådsforeningens formand Kresten Philipsen:

  "Vi har decentraliseret 2/3 af hovedlandevejene til amterne. Jeg vil
  også meget gerne decentralisere Trafikministeriets ansvar for
  privatbanerne. Det vil være naturligt, at de amtslige trafikselskaber
  overtog opgaven. Er der interesse for dette, vil jeg drøfte det med
  privatbanernes bestyrelser og Amtsrådsforeningen. Drøftelserne skal
  bl.a. dreje sig om den økonomi, der skal følge med. Den lokale og
  regionale trafik planlægges bedst tæt på brugerne. Derfor ser jeg som
  sagt gerne en sådan decentralisering, og er glad for at Kresten
  Philipsen har udtalt sig positivt herom," sluttede trafikminister
  Bjørn Westh.

  I Danmark findes 13 privatbaner, der er underlagt lov om
  privatbanerne. Navnet "Privatbaner" er ikke fuldt dækkende, for godt
  nok er banerne i selskabsretlig forstand aktieselskaber, men den
  dominerende ejerkreds består af stat, amt og kommuner, der i forening
  besidder i gennemsnit 90 pct. af aktiekapitalen, og hvor de resterende
  10 pct. er fordelt på private aktionærer.

  Privatbanerne hviler ikke økonomisk i sig selv, men kan kun opretholde
  driften med tilskud. I privatbaneloven er fastlagt, at staten dækker
  70 pct. af såvel banernes driftsunderskud, som udgifter til
  investeringer mod at de i banerne interesserede amter og kommuner
  dækker de resterende 30 pct.

  Privatbanernes lokale trafikale rolle har betydet, at banerne ledes af
  bestyrelser, der alene består af lokale repræsentanter i form af amts-
  og kommunalpolitikere og eventuelle medarbejderrepræsentanter. Kun i
  tre baner er private aktionærer repræsenteret.

  Mødet i Ribe var arrangeret af LO og Socialdemokratiets fælles
  Europaudvalg.