Decentralisering af privatbanerne

02. oktober 1997


Trafikminister Bjørn Westh sagde i dag på et debatmøde i Ribe med
Amtsrådsforeningens formand Kresten Philipsen:

"Vi har decentraliseret 2/3 af hovedlandevejene til amterne. Jeg vil
også meget gerne decentralisere Trafikministeriets ansvar for
privatbanerne. Det vil være naturligt, at de amtslige trafikselskaber
overtog opgaven. Er der interesse for dette, vil jeg drøfte det med
privatbanernes bestyrelser og Amtsrådsforeningen. Drøftelserne skal
bl.a. dreje sig om den økonomi, der skal følge med. Den lokale og
regionale trafik planlægges bedst tæt på brugerne. Derfor ser jeg som
sagt gerne en sådan decentralisering, og er glad for at Kresten
Philipsen har udtalt sig positivt herom," sluttede trafikminister
Bjørn Westh.

I Danmark findes 13 privatbaner, der er underlagt lov om
privatbanerne. Navnet "Privatbaner" er ikke fuldt dækkende, for godt
nok er banerne i selskabsretlig forstand aktieselskaber, men den
dominerende ejerkreds består af stat, amt og kommuner, der i forening
besidder i gennemsnit 90 pct. af aktiekapitalen, og hvor de resterende
10 pct. er fordelt på private aktionærer.

Privatbanerne hviler ikke økonomisk i sig selv, men kan kun opretholde
driften med tilskud. I privatbaneloven er fastlagt, at staten dækker
70 pct. af såvel banernes driftsunderskud, som udgifter til
investeringer mod at de i banerne interesserede amter og kommuner
dækker de resterende 30 pct.

Privatbanernes lokale trafikale rolle har betydet, at banerne ledes af
bestyrelser, der alene består af lokale repræsentanter i form af amts-
og kommunalpolitikere og eventuelle medarbejderrepræsentanter. Kun i
tre baner er private aktionærer repræsenteret.

Mødet i Ribe var arrangeret af LO og Socialdemokratiets fælles
Europaudvalg.