Ekstra nummerplade

24. september 1997


De har længe været et problem, at brugen af de i øvrigt lovlige
stativer, som sættes bag på biler til transport af cykler, barnevogne
o.l. i de fleste tilfælde betyder, at bilens bageste nummerplade og
eventuelt lygter og reflekser skjules, og det er ifølge færdselsloven
ulovligt.
Med en ændring af færdselsloven er der nu skabt mulighed for at sætte
en ekstra nummerplade med bilens registreringsnummer på et stativ
eller på gods, der skjuler bilens bageste nummerplade. Bilens
registreringsnummer vil altså kunne ses, selv om den bageste
nummerplade er skjult.
Den ekstra nummerplade koster 100 kr. og kan fra den 1. oktober 1997
bestilles på et motorkontor mod forevisning af registreringsattest
for den person- eller varebil, hvorpå nummerpladen ønskes anvendt.
Nummerpladen leveres med bilens registreringsnummer skrevet med røde
bogstaver og tal.
Nummerpladen skal være belyst, hvis den anvendes i
lygtetændningstiden. Det kan derfor være nødvendigt at montere den
ekstra nummerplade på en særlig lygtebro med nummerpladebelysning,
lygter og reflekser.
Ordningen er i øvrigt frivillig, fordi der stadig er den mulighed at
anbringe cykler o.l. på en tagbagagebærer.
I de konkrete situationer, hvor det konstateres, at en 3. nummerplade
er påkrævet efter færdselsloven, fordi bilens bageste nummerplade er
skjult, vil politiet i en overgangsperiode nøjes med at orientere om
de nye regler.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig i
Trafikministeriet Hanne Bache på tlf. 33923403.