JERNBANERÅDET: Takstnedsættelse hilses velkommen

18. juni 1997

Formand for Jernbanerådet, MF Søren Hansen, udtaler efter møde i Jernbanerådet, at Jernbanerådet hilser aftalen om takstnedsættelse for den lokale og regionale kollektive trafik velkommen. Ligeledes ser Jernbanerådet positivt på det kommende Bus & Tog samarbejde, der vil give de rejsende mulighed for rejse med bus og tog på samme billet over hele landet. Dette er et vigtigt skridt i retning af at få flere rejsende i en kollektive trafik.

Samtidig noterer Søren Hansen, at ændringer i takstsystemet, der følger af det landsdækkende samarbejde om fælles billet til bus og tog, medfører at takstnedsættelsen visse steder vil blive mindre end forudset. Tilgengæld vil de rejsende kunne få glæde af - i
forbindelse med en tur med toget - at kunne rejse til stationen med bus, ligesom de rejsende efter togrejsen vil kunne fortsætte med bus, på den samme billet.

Søren Hansen konstaterer med beklagelse, at der endnu ikke er indgået en ny flerårig rammeaftale på privatbaneområdet. Dette giver privatbanerne usikre økonomiske vilkår. Dermed kan en mange steder tiltrængt fornyelse af togmateriellet og infrastrukturen hos privatbanerne ikke gennemføres. En udskiftning af materiellet vurderes at være nødvendigt for at privatbanerne kan få flere rejsende. En rammeaftale på privatbaneområdet ville desuden give privatbanerne mulighed for at gennemføre en ekstra indsats på sikkerhedsområdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Hansen på tlf. 53535311 (privat) eller på tlf. 33374018 (Christiansborg).