Gå til hovedindhold

Korsør Kommune får udstillingscenter

Indhold

  Gennem de seneste år har der været mulighed for at følge med i byggeriet af Storebæltsforbindelsen ved at besøge udstillingscenteret i Halsskov. Storebæltsbyggeriet nærmer sig nu sin afslutning, og Korsør Kommune har vist interesse i at overtage udstillingscenteret.

  Trafikministeren har derfor besluttet vederlagsfrit at overdrage udstillingscenteret til Korsør Kommune. Sigtet med overdragelsen er at søge at bevare et permanent udstillings- og velkomstcenter til gavn for lokalsamfundet, regionen og Storebæltsprojektet.

  I den forbindelse udtaler Trafikministeren: "Korsør Kommune har fremlagt en spændende udviklingsstrategi for området, hvor udstillingscenterets beliggenhed tæt ved vandet og ved den første motorvejstilslutning med rasteanlæg på Sjælland er gunstig for udvikling af fritidsformål, turistmæssig anvendelse med videre.

  Udover den betydning det naturligvis vil have for lokalsamfundet, vil det også være af stor værdi for Storebæltsforbindelsen, fordi det dermed sikres, at der også efter færdiggørelsen af forbindelsen kan formidles oplysninger om forbindelsen og det flotte byggeri.

  Det er derfor med glæde, at jeg i dag kan bidrage til at skabe nogle rammer for ud-viklingen i lokalsamfundet af såvel fritidsformål som turisme, oplysning og information."

  Overtagelsen sker pr. januar 1999. A/S Storebælt vil fortsat drive udstillingscenteret indtil overtagelsesdatoen.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Birte Deleuran, Trafikministeret på tlf. 33 92 43 31 eller 32 53 59 21