Lastbiler skal køre sikkert - indlæg af Bjørn Westh til Bil-magasinet

07. februar 1997


Lastbiler skal køre sikkert
Af trafikminister Bjørn Westh
Hvert år bliver ca. 100 dræbt og omkring 800 kommer til skade i
trafikulykker, hvor lastbiler er involveret. Det er alt for mange. Der
skal sættes ind overfor de sorte får i vognmandsbranchen, f.eks. ved
at det vognmænd med mange overtrædelser på samvittigheden ikke kan få
fornyet deres vognmandstilladelser.

Det er langt fra i alle ulykker, at lastbilchaufføren er den skyldige
part. Men det maner til eftertanke, at set i forhold til de kørte
kilometer er lastbiler involveret i langt flere alvorlige ulykker end
personbiler.
Politiet finder ved deres jævnlige lastbilkontroller alt for mange
alvorlige overtrædelser og fejl. De hyppigste er for høj hastighed,
overlæs, overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne samt bremsefejl
og andre tekniske fejl.
SID har offentliggjort en undersøgelse fra Fyn der viser, at en
fjerdedel af de spurgte chauffører føler sig presset af arbejdsgiveren
til at overtræde reglerne.
Det er ikke en acceptabel situation. Især ikke da chauffører og
vognmænd som professionelle i transportbranchen burde kende den risiko
for trafikulykker, som følger af at se stort på reglerne.
Siden september sidste år har en styregruppe under Trafikministeriet
undersøgt, hvordan man kan komme de mange overtrædelser i
vognmandserhvervet til livs. Både SID og vognmændenes organisationer
har deltaget meget konstruktivt i den styregruppe. Styregruppen er
netop kommet med sin første delrapport og indholdet tegner lovende
for, at den endelige rapport vil indeholde en række brugbare
initiativer til styrkelse af sikkerhedsniveauet.
Dette anser jeg for en meget positiv situation. Politikontrol alene
løser ikke problemerne. Kun med opbakning fra alle dele af
vognmandsbranchen kan vi få den holdningsændring, der er nødvendig for
varigt at øge lastbilsikkerheden.
Men en øget selvjustits indenfor erhvervet kan kun fungere, hvis vi
kan få de sorte får ud af flokken. Derfor skal der samtidig sættes
hårdere ind overfor de vognmænd, der ødelægger branchens rygte ved at
ser stort på sikkerheden.
Derfor vil jeg arbejde for, at vognmænd fremover ikke kan få fornyet
vognmandstilladelsen, hvis der har været for mange brud på reglerne
virksomheden.
Der er andre muligheder for en styrket indsats. I dag kan politiet
kræve, at lastbiler der stoppes overlæs først må køre videre, når
overlæsset er flyttet til en anden vogn. Denne beføjelse bør politiet
bruge i langt større omfang. Endelig bør bøderne for fejl og mangler
være højere.
Jeg tror, at kombinationen af en holdningsændring hos chauffører og
vognmænd og en styrket indsats overfor de sorte får i branchen er den
bedste måde at få et sikkerhedsniveau på lastvognsområdet, som vi kan
være tilfredse med.