Miljøvenlige transporformer skal fremmes i Europa

09. oktober 1997

Der har i dag været et fælles møde i Luxembourg mellem de femten transportministre i EU og transportministrene fra ti central- og østeuropæiske lande, som søger optagelse i EU.

I den anledning udtaler trafikminister Bjørn Westh:

Af hensyn til miljøet er der behov for at fremme anvendelsen af miljøvenlige transportformer overalt i Europa.

Jeg har derfor i dag opfordret til, at der sker en intensivering af det igangværende arbejde med at udvikle og forbedre havnene i landene rundt om Østersøen.

I den forbindelse har jeg peget på, at de samlede midler, der afsættes til havneinfrastrukturen i Østersøregionen, bør anvendes sådan, at man fremmer en bæredygtig transport i regionen.