Gå til hovedindhold

'Poesien på Storebælt' - indlæg i Jyllands-Posten af trafikminister Bjørn Westh

Indhold


  I dag åbner Dronningen jernbaneforbindelsen over og under Storebælt.
  Og jernbanefærgerne mellem Korsør og Nyborg finder hvile i
  historiebøgerne. Men med tunnelens indvielse og færgernes forsvinden,
  forsvinder da ikke også poesien ved at rejse mellem landsdelene?

  I fortællingen ‘Jernbanen’ fra 1840 skriver H.C. Andersen om
  dampdragens poesi: ‘Jeg har hørt flere sige, at ved Jernbanerne var al
  Reise-Poesi borte, at at man foer det Smukke og Interessante forbi;
  hvad dette sidste angaaer, da staaer det jo Enhver frit for at blive
  paa hvilken Station han vil, og der see sig om til den næste Vognrække
  kommer; og hvad det angaar, at al Reise-Poesi forsvinder, da er jeg af
  aldeles modsat Mening. Det er i de snevre, fuldpakkede Reisevogne og
  Diligencer, at Poesien forsviner, man blive her sløv, man plages i den
  bedste Aarstid af Støv og Hede, og om vinteren af slette Veie...’

  Jeg deler H.C. Andersens glæde over fremskridt i rejselivet. For med
  åbningen af den faste forbindelse i dag siger vi ikke farvel til
  poesien. Poesi er både forstand og følelser - og det er
  Storebæltsforbindelsen også.

  Nogle savner færgens pauser, måger - måske også kaffen! Men glemmer,
  at Storebælt også var ventetider; trængsel: ud-ind; op-ned;
  mobiltelefoner, spillleautomater, forsinkelser og trætte børn.

  Med Storebæltsforbindelsen vinder vi i tid - tid til at se familie og
  venner oftere, længere, uden at være bruge halve dage på transport. Vi
  vinder i nærhed, for Sjælland kommer tættere til Jylland og Fyn og
  binder landet tættere sammen.

  Og broer har poesi, læs bare et afsnit fra Henrik Nordbrandts ‘Ode til
  Brobyggerne’:

  ‘Forelskelser burde begynde på en bro
  og slutte på en bro.
  Så kunne man bagefter tænke på alt vandet
  det klare, det mudrede
  og det solnedgangen farvede
  gædepile over sort vand, hjuldampere og slidt jazz...

  Brobyggere ved dette!’

  Det er dem, der bygger broer, der når fremtiden - ikke dem, der graver
  grøfter. Dem, der bygger broer mellem lande. Dem, der bygger bro
  mellem holdninger. Dem, der bygger broer mellem mennesker.

  Tillykke med Storebæltforbindelsen, Danmark.