'Poesien på Storebælt' - indlæg i Jyllands-Posten af trafikminister Bjørn Westh

01. juni 1997


I dag åbner Dronningen jernbaneforbindelsen over og under Storebælt.
Og jernbanefærgerne mellem Korsør og Nyborg finder hvile i
historiebøgerne. Men med tunnelens indvielse og færgernes forsvinden,
forsvinder da ikke også poesien ved at rejse mellem landsdelene?

I fortællingen ‘Jernbanen’ fra 1840 skriver H.C. Andersen om
dampdragens poesi: ‘Jeg har hørt flere sige, at ved Jernbanerne var al
Reise-Poesi borte, at at man foer det Smukke og Interessante forbi;
hvad dette sidste angaaer, da staaer det jo Enhver frit for at blive
paa hvilken Station han vil, og der see sig om til den næste Vognrække
kommer; og hvad det angaar, at al Reise-Poesi forsvinder, da er jeg af
aldeles modsat Mening. Det er i de snevre, fuldpakkede Reisevogne og
Diligencer, at Poesien forsviner, man blive her sløv, man plages i den
bedste Aarstid af Støv og Hede, og om vinteren af slette Veie...’

Jeg deler H.C. Andersens glæde over fremskridt i rejselivet. For med
åbningen af den faste forbindelse i dag siger vi ikke farvel til
poesien. Poesi er både forstand og følelser - og det er
Storebæltsforbindelsen også.

Nogle savner færgens pauser, måger - måske også kaffen! Men glemmer,
at Storebælt også var ventetider; trængsel: ud-ind; op-ned;
mobiltelefoner, spillleautomater, forsinkelser og trætte børn.

Med Storebæltsforbindelsen vinder vi i tid - tid til at se familie og
venner oftere, længere, uden at være bruge halve dage på transport. Vi
vinder i nærhed, for Sjælland kommer tættere til Jylland og Fyn og
binder landet tættere sammen.

Og broer har poesi, læs bare et afsnit fra Henrik Nordbrandts ‘Ode til
Brobyggerne’:

‘Forelskelser burde begynde på en bro
og slutte på en bro.
Så kunne man bagefter tænke på alt vandet
det klare, det mudrede
og det solnedgangen farvede
gædepile over sort vand, hjuldampere og slidt jazz...

Brobyggere ved dette!’

Det er dem, der bygger broer, der når fremtiden - ikke dem, der graver
grøfter. Dem, der bygger broer mellem lande. Dem, der bygger bro
mellem holdninger. Dem, der bygger broer mellem mennesker.

Tillykke med Storebæltforbindelsen, Danmark.