PRESSEMEDDELELSE Arbejdsgruppe om færdselsregler for rulleskøjteløbere: ingen rulleskøjter på cykelstien

20. april 1997


Trafikministeriet offentliggør i morgen mandag en rapport fra en
arbejdsgruppe om færdselsregler for rulleskøjteløbere.
Hovedkonklusionen i rapporten er, at der ikke for øjeblikket er
grundlag for at ændre færdselslovens regler for rulleskøjteløbere. Det
vil sige, at rulleskøjteløbere fortsat betragtes som fodgængere og
ikke får lov at rulle på cykelstierne.
Formand for arbejdsgruppen, kontorchef Vibeke von Stemann, udtaler:
‘Det store problem med rulleskøjteløb er, at nogle løbere kører
uforsigtigt. De kører for stærkt og har måske ikke helt nok styr på
skøjterne. Det fører til trafikulykker, som oftest alene går ud over
løberne selv. Men samtidig bliver mange trafikanter nervøse ved mødet
med meget ‘forårskåde’ skøjteløbere. Løsningen på dette problem er, at
rulleskøjteløberne kører mere ansvarligt - ikke at reglerne ændres.
Derfor finder vi ikke, at der er behov for at ændre reglerne på
nuværende tidspunkt.’
‘Til gengæld opfordrer Trafikministeriet Rådet for Større
Færdselssikkerhed til at udarbejde informations- og
oplysningsmateriale til rulleskøjteløbere. Materialet skal oplyse om
vigtigheden af at bruge sikkerhedsudstyr og behovet for, at
skøjteløberne viser større hensyn overfor andre trafikanter. Desuden
beder vi Rådet for Trafiksikkerhedsforskning om at følge udviklingen
for rulleskøjteløbere både i Danmark og i udlandet.’ fortsætter Vibeke
von Stemann.
Arbejdsgruppen om rulleskøjteløb blev nedsat af trafikministeren i maj
1996 på baggrund af en række henvendelser til ministeren om det
stigende antal rulleskøjteløbere i trafikken. Arbejdsgruppen bestod af
repræsentanter fra Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning, Rådet for Større Færdselssikkerhed,
Danmarks Rulleskøjte Union, Kulturministeriet og Justitsministeriet.
Den havde til opgave at vurdere behovet for at revidere det gældende
færdselsregelsæt på området.
Yderligere oplysninger kan fås fra mandag eftermiddag ved henvendelse
til kontorchef Vibeke von Stemann, tlf. 33 92 33 04.