Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE Arbejdsgruppe om færdselsregler for rulleskøjteløbere: ingen rulleskøjter på cykelstien

Indhold


  Trafikministeriet offentliggør i morgen mandag en rapport fra en
  arbejdsgruppe om færdselsregler for rulleskøjteløbere.
  Hovedkonklusionen i rapporten er, at der ikke for øjeblikket er
  grundlag for at ændre færdselslovens regler for rulleskøjteløbere. Det
  vil sige, at rulleskøjteløbere fortsat betragtes som fodgængere og
  ikke får lov at rulle på cykelstierne.
  Formand for arbejdsgruppen, kontorchef Vibeke von Stemann, udtaler:
  ‘Det store problem med rulleskøjteløb er, at nogle løbere kører
  uforsigtigt. De kører for stærkt og har måske ikke helt nok styr på
  skøjterne. Det fører til trafikulykker, som oftest alene går ud over
  løberne selv. Men samtidig bliver mange trafikanter nervøse ved mødet
  med meget ‘forårskåde’ skøjteløbere. Løsningen på dette problem er, at
  rulleskøjteløberne kører mere ansvarligt - ikke at reglerne ændres.
  Derfor finder vi ikke, at der er behov for at ændre reglerne på
  nuværende tidspunkt.’
  ‘Til gengæld opfordrer Trafikministeriet Rådet for Større
  Færdselssikkerhed til at udarbejde informations- og
  oplysningsmateriale til rulleskøjteløbere. Materialet skal oplyse om
  vigtigheden af at bruge sikkerhedsudstyr og behovet for, at
  skøjteløberne viser større hensyn overfor andre trafikanter. Desuden
  beder vi Rådet for Trafiksikkerhedsforskning om at følge udviklingen
  for rulleskøjteløbere både i Danmark og i udlandet.’ fortsætter Vibeke
  von Stemann.
  Arbejdsgruppen om rulleskøjteløb blev nedsat af trafikministeren i maj
  1996 på baggrund af en række henvendelser til ministeren om det
  stigende antal rulleskøjteløbere i trafikken. Arbejdsgruppen bestod af
  repræsentanter fra Trafikministeriet, Færdselsstyrelsen, Rådet for
  Trafiksikkerhedsforskning, Rådet for Større Færdselssikkerhed,
  Danmarks Rulleskøjte Union, Kulturministeriet og Justitsministeriet.
  Den havde til opgave at vurdere behovet for at revidere det gældende
  færdselsregelsæt på området.
  Yderligere oplysninger kan fås fra mandag eftermiddag ved henvendelse
  til kontorchef Vibeke von Stemann, tlf. 33 92 33 04.