Pressemeddelelse Automatisk hastighedskontrol i Odense

29. november 1997


Forsøg med automatisk hastighedskontrol i Odense startes den 1.
december 1997.
Forsøget har kørt i København siden 4. september 1997 og de foreløbige
erfaringer er gode. Gennemsnitshastigheden er bl.a. faldet til under
50 km/t., dér hvor man højst må køre 50 km/t.

"Forsøget har givet rigtig gode resultater i København.
Trafikmønsteret har ændret sig og hastighederne er generelt faldet. Nu
får Odense også et sæt automatisk kontroludstyr, og det bliver
interessant at se, hvordan virkningen bliver dér. Jeg har tillid til,
at den automatiske hastighedskontrol i Odense også vil have en positiv
effekt på gennemsnitshastigheden," siger trafikminister Bjørn Westh.

I Odense, skal man ligesom i København, i første omgang få erfaring
med brug af det automatiske kontroludstyr og administrationen af det.
I sidste ende skal forsøget give konkret viden om, hvilken effekt
kontrollen har på hastighedsniveau og uheld.

Odense politi har inviteret til pressearrangement den 1. december kl.
10.00 på Politigården i Odense, hvor politimesteren vil fortælle mere
om forsøgets forløb i Odense politikreds.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afd. chef Claus
Tornøe, Trafikministeriet tlf 42 42 47 57 (privat).