Pressemeddelelse Automatisk hastighedskontrol starter i dag

04. september 1997


Justitsministeriet
Trafikministeriet

Regeringen gør nu en yderligere indsats for at få bilisterne til at
overholde hastighedsgrænserne i byerne. Det sker, når trafikminister
Bjørn Westh og justitsminister Frank Jensen i dag indvier forsøget med
automatisk hastighedskontrol. I forsøgsområderne vil et automatisk
fotoudstyr tage billeder af alle biler, der kører for hurtigt.
"100 liv kunne spares hvert år, hvis alle bilister overholdt
hastighedsgrænserne. Derfor tager regeringen nu et yderligere skridt
for at sænke hastighederne i byerne. Jeg håber, at forsøget med
automatisk hastighedskontrol kan være et effektivt middel til at få
nedbragt antallet af ulykker i trafikken," siger trafikminister Bjørn
Westh.
"Farten dræber. Og alt for mange kvæstes og dør i trafikken, fordi der
køres for stærkt. Forsøget med automatisk hastighedskontrol er
regeringens nyeste initiativ til at få fartsynderne til at overholde
hastighedsgrænserne. Jeg håber, at politiet her kan få et på én gang
godt og præventivt redskab, der forhåbentlig kan være med til at skåne
nogle liv på vore veje," siger justitsminister Frank Jensen.
De automatiske kameraer tager billeder af alle biler, der kører for
stærkt. Med på fotoet er både køretøj, nummerplade og fører. I de
områder, hvor der er automatisk kontrol, får bilisten oplysning om
kontrollen i form af vejskilte og plakater.
Forsøget starter i København. Senere vil det blive udvidet til også at
omfatte politikredse på Fyn. I første omgang skal politiet indhøste
erfaringer med brug af det automatiske kontroludstyr, kampagner og
ressourceforbrug. Herefter skal forsøget give viden om, hvilken
effekt kontrollen har på hastighedsniveauet og uheldene.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef i
Trafikministeriet Claus Tornøe på tlf. 33 92 34 93.