Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse Beflyvningen af Grønland

Indhold


  Grønlands Landsstyre
  Trafikministeriet

  LandsVed et møde den 1. august 1997 i Nuuk konstaterede
  landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen og trafikminister Bjørn
  Westh, at de ændrede koncessionsforhold for Atlantruten mellem Danmark
  og Grønland åbnede mulighed for, at denne rute kunne åbnes for mindst
  ét yderligere selskab.

  Der var herefter enighed om at skabe konkurrence på Atlantruten, og
  hensigten har været at opnå en situation med flere operatører pr. 1.
  oktober 1997.

  Atlantruten har sammenhæng med den interne beflyvning i Grønland. Den
  grønlandske trafikstruktur undersøges for tiden af Direktoratet for
  Erhverv, Trafik og Forsyning, som forventer undersøgelsen færdig i
  løbet af nogle måneder.

  Det har derfor været et ønske, at der i første omgang alene blev givet
  tilladelse til konkurrerende ruteflyvning for vinterprogramperioden,
  således at der kunne tages hensyn til resultatet af denne undersøgelse
  ved beflyvningen efter dette tidsrum.

  På det grundlag er tidligere ansøgere til ruten og andre danske
  luftfartsselskaber opfordret til at supplere og indgive ansøgning om
  ruteflyvning for denne periode.

  Grønlandsfly A/S er det eneste selskab blandt de tidligere ansøgere,
  der har indgivet supplerende oplysninger. Suluit Air A/S har meddelt,
  at det på grund af den korte tidsfrist ikke er muligt at etablere den
  nødvendige organisationsstruktur. Maersk Air A/S har tilkendegivet, at
  tidsfristen ikke giver luftfartsselskaber reel mu-lighed for at starte
  ruten til 1. oktober 1997.

  Grønlandsfly A/S har anført som forudsætning for ansøgningen, at
  selskabet alene ønsker en tilladelse til beflyvning for en femårig
  periode, og at der alene udstedes tilladelse til dette selskab "indtil
  markedsudviklingen og hermed trafikunderlaget med rimelighed muliggør
  udstedelse af yderligere rutetilladelser".

  Kravene fra Grønlandsfly A/S er ikke i overensstemmelse med de
  forudsætninger, der gælder for ansøgningerne.

  Det er derfor ikke muligt at give tilladelse til Grønlandsfly A/S,
  ligesom det heller ikke er muligt på nuværende tidspunkt at give
  tilladelse til andre selskaber.

  .../2
  Landsstyremedlemmet og Trafikministeren beklager, at det således ikke
  er muligt at etablere ny Atlantbeflyvning allerede fra efteråret.

  Der er enighed om, at den nye beflyvning skal etableres fra foråret
  1998.

  Der vil derfor i løbet af kortere tid blive givet mulighed for
  indsendelse af ansøgninger om denne beflyvning, ligesom Landsstyrets
  undersøgelse af beflyvningen i Grønland fremskyndes mest muligt.

  Landsstyremedlemmet og Trafikministeren udtaler:

  "Målet er at tilvejebringe den bedst mulige alternative beflyvning og
  til konkurrencedygtige priser. Den ekstra tid giver alle interesserede
  selskaber mulighed for at foreslå en gennemarbejdet trafikløsning, der
  kan danne grundlag for den alternative beflyvning i en længere
  årrække".

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Kurt
  Lykstoft Larsen, Trafikministeriet, tlf. (+45)33924336, eller
  afdelingschef Johanne Jørgensen, Direktoratet for Erhverv, Trafik og
  Forsyning, tlf. (+299)23000.