PRESSEMEDDELELSE Danmarkshistoriens største togkøb: aktstykke om 112 nye S-tog for 8,2 mia. kr

21. marts 1997


På mandag offentliggøres aktstykket om de nye S-tog. Trafikminister
Bjørn Westh søger Folketingets finansudvalgs tilslutning til, at der
bruges i alt 8,2 mia. kr. til indkøb af 112 nye tog til Hovedstadens
S-bane.
Bjørn Westh udtaler: ‘Målet er at få flere til at tage toget i stedet
for bilen - til gavn for miljøet og trafiksikkerheden. Derfor skal
kvaliteten af den kollektive trafik øges. De nye S-tog vil være et
stort bidrag til at nå dette mål i Hovedstadsområdet. Hvert år frem
til år 2005 vil borgerne i Hovedstaden få flere af de komfortable,
støjsvage og miljøvenlige S-tog.
‘Det bidrager også til begejstringen, at der er lykkedes at få samlet
dansk medproduktion til en værdi af 1½-2 mia. kr i dette projekt. Det
vil især være til gavn for AdTrans i Randers.’ fortsætter Bjørn
Westh.
Der er på forhånd flertal for indkøbet af de nye S-tog i Folketingets
finansudvalg. Aktstykket er en udmøntning af den supplerende
rammeaftale om DSB, der d. 24. oktober i fjor blev indgået mellem
regeringen (der da også omfattede Centrum-Demokraterne), Venstre og
Det konservative Folkeparti.
Indkøbet af nye S-tog bliver det hidtil største indkøb af togmateriel
i Danmarkshistorien. De første 8 testtog er bestilt og af disse er 6
er leveret. Aktstykket omfatter indkøb af yderligere 112 togsæt, så
der i år 2005 er i alt 120 togsæt i brug.
· De ny S-tog har 1/3 flere sæder og giver dermed siddepladser til
flere. Der bliver bedre adgangsforhold for handicappede og bedre
forhold for passagerer med cykler og barnevogne.
· Støjniveauet er 10 dB lavere end de nuværende tog - det svarer til
en halvering af det oplevede støjniveau. Det vil gavne alle, der bor
langs S-banen.
· De nye tog har et energiforbrug pr. siddeplads på det halve af de
nuværende tog - til gavn for miljøet. Det skyldes bl.a., at de
genvinder energien ved opbremsning.
· De nye tog er hurtigere end de gamle - det betyder 10-14 pct kortere
rejsetider, når alle tog på en strækning er skiftet ud.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Petter
Møller på tlf. 31 86 51 10.