Pressemeddelelse fra Jernbanerådet

16. april 1997Formand for Jernbanerådet, MF Søren Hansen, udtaler efter møde i
Jernbanerådet, at regionaltrafikken skal styrkes, så det kan mærkes. I
forhandlingerne om en ny rammeaftale for DSB bør en styrkelse af
regionaltrafikken således indgå med stor vægt. Der skal tilvejebringes
midler til anskaffelse af yderligere materiel - gerne af IC3-kvalitet
- til brug for pendlerne på de ikke elektrificerede strækninger, der
idag overvejende betjenes af det gamle røde togmateriel.
Forhandlinger om en fornyet rammeaftale for DSB bør genoptages snarest
med henblik på i tide at sikre, at DSB bliver i stand til at klare sig
i konkurrencen på det allerede liberaliserede internationale marked
for godstransport på skinner. Det internationale godsmarked forventes
at vokse i de kommende år, og det er netop ved transport af store
mængder gods over lange afstande, at jernbanen vil have en miljømæssig
og økonomisk fordel.
Åbningen af Storebæltsforbindelsen for godstrafik, der skete fornylig,
vil - sammen med den forestående åbning af Øresundsforbindelsen -
give Danmark en central position som mellemled mellem de store
markeder i Sverige og Tyskland. Det vil være ærgeligt om muligheden
for at nyttiggøre de to forbindelser hindres af at det rigtige
materiel ikke er indkøbt. DSB får behov for yderligere godslokomotiver
til international trafik for at være forrest i konkurrencen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Hansen på
tlf. 53535311 (privat) eller på tlf. 33374018 (Christiansborg).