PRESSEMEDDELELSE Friere flyvning til Grønland

27. februar 1997


Trafikminister Bjørn Westh og landsstyremedlem for erhverv, trafik og
forsyning Peter Grønvold Samuelsen har i dag aftalt at liberalisere
beflyvningen til Grønland.
For godstrafikken betyder aftalen, at alle flyselskaber får adgang til
frit at udføre fragt- og postflyvning til Grønland. Hvad angår
passagertrafikken, bliver der mulighed for, at mindst ét flyselskab
udover SAS kan udføre ruteflyvning mellem Danmark og Grønland for på
den måde at skabe den fornødne konkurrence.
Trafikminister Bjørn Westh udtaler: ‘Det er af stor betydning for
regeringen, at Grønland får den bedst mulige flybetjening. Dette har
været udgangspunktet for de gode og udbytterige drøftelser, jeg i dag
har haft med landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen. Med den
indgåede aftale sikres en øget konkurrence i beflyvningen af Grønland
til gavn for både Grønland og Danmark.’
Landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen udtaler: ‘Det er meget
tilfredsstillende, at den danske regering imødekommer de grønlandske
ønsker om en liberalisering af lufttrafikken til og fra Grønland.
Aftalen vil danne grundlag for en afgørende forbedring af
flybetjeningen af Grønland. Det betyder en stor gevinst for både den
grønlandske befolkning og for Grønlands erhvervsliv og turisme.’
Den nærmere gennemførelse af aftalen sker i samarbejde mellem
Trafikministeriet og Landsstyreområdet.
Der foreligger aktuelt et antal ansøgninger om flyvning mellem Danmark
og Grønland. Disse ansøgninger vil blive behandlet i det nævnte
samarbejde.
Samtidig iværksætter landsstyret en gennemgribende analyse af
Grønlandsflys virksomhed og de trafikale muligheder og behov i
Grønland.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef i
Trafikministeriet Kurt Lykstoft Larsen på tlf. 33 92 43 36 eller
direktør i Grønlands Hjemmestyre H.J. Helms på tlf. 00 299 2 30 00
(Grønland) eller 30 57 74 84 (mobil).