PRESSEMEDDELELSE Kommunal parkeringskontrol

28. april 1997


Trafikminister Bjørn Westh vil nu tage skridt til at lade kommunerne
få mulighed for at etablere kommunal parkeringskontrol.

‘Forsøgene i Københavns og Frederiksberg Kommune er faldet fornuftigt
ud,’ siger trafikminister Bjørn Westh. ‘Jeg vil nu tage kontakt til
Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune
og øvrige involverede myndigheder med henblik på at give alle kommuner
adgang til at etablere kommunal parkeringskontrol.’

Efter gennemført vurdering af forsøgsordninger i Københavns og
Frederiksberg Kommuner, lægger trafikministeren op til, at der
foretages ændringer i gældende regler således, at alle kommuner
fremover vil kunne overtage ansvaret for parkeringskontrol. Endvidere
arbejdes der på at udvide den eksisterende ordning indholdsmæssigt,
hvormed kommunerne vil kunne kontrollere flere forseelser end
indeholdt i forsøget. Med ændringerne imødekommer trafikministeren et
ønske fremsat af mange kommuner.

Nærmere oplysninger indhentes hos specialkonsulent Mogens Funch i
Trafikministeriet (tlf. 33 92 43 73) eller hos ministersekretær Søren
Hyldstrup Larsen, (33 92 43 82).