Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE Ny rapport: For mange køreskoler giver dårlig undervisning

Indhold


  Forholdene på de danske køreskoler skal forbedres. Det er én af
  konklusionerne i en rapport om kvaliteten i køreskolerne, som Rådet
  for Trafiksikkerhedsforskning har udarbejdet for Trafikministeriet.
  Rapporten offentliggøres i dag.
  Trafikminister Bjørn Westh udtaler: "Over 500 dræbes årligt i
  trafikken. Det er alt for mange - det er derfor afgørende, at
  færdselssikkerheden styrkes. Kørelærerne har et stort ansvar for, at
  de kommende bilister får gode kørekvalifikationer og opdrages til en
  fornuftig trafikmoral.
  Der er mange gode køreskoler i Danmark. Men den hårde konkurrence får
  desværre nogle køreskoler til at gå på kompromis med kvaliteten. Det
  skal der gøres noget ved. Vi skal støtte de kørelærere, der arbejder
  for at leve op til kravene om god og solid køreundervisning. Mit mål
  er at styrke kvaliteten i køreskolerne. Rapporten skal nu drøftes
  bredt, hvorefter jeg vil tage stilling til, om det er nødvendigt at
  stramme lovgivningen for køreuddannelsen."
  Rapporten vil nu blive sendt i høring hos de relevante myndigheder og
  organisationer, og til efteråret afholder Færdselsstyrelsen under
  Trafikministeriet en konference om køreuddannelsen, hvor rapporten vil
  blive diskuteret. På baggrund af høringssvarene og drøftelserne på
  konferencen vil der blive taget stilling til, om der er behov for at
  ændre på lovgivningen.
  Yderligere oplysninger om rapporten kan fås ved henvendelse til Gitte
  Carstensen eller Irene Christiansen, Rådet for
  Trafiksikkerhedsforskning, på tlf. 39 68 04 44. Oplysninger om
  køreuddannelsen generelt kan fås hos Færdselsstyrelsens direktør,
  Christian Duus, på tlf. 33 92 91 00.
  Rapporten kan bestilles i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Den vil
  endvidere blive indlagt under publikationer på Trafikministeriets
  hjemmeside på internettet på: www.trm.dk.