PRESSEMEDDELELSE Ny rapport: For mange køreskoler giver dårlig undervisning

17. juli 1997


Forholdene på de danske køreskoler skal forbedres. Det er én af
konklusionerne i en rapport om kvaliteten i køreskolerne, som Rådet
for Trafiksikkerhedsforskning har udarbejdet for Trafikministeriet.
Rapporten offentliggøres i dag.
Trafikminister Bjørn Westh udtaler: "Over 500 dræbes årligt i
trafikken. Det er alt for mange - det er derfor afgørende, at
færdselssikkerheden styrkes. Kørelærerne har et stort ansvar for, at
de kommende bilister får gode kørekvalifikationer og opdrages til en
fornuftig trafikmoral.
Der er mange gode køreskoler i Danmark. Men den hårde konkurrence får
desværre nogle køreskoler til at gå på kompromis med kvaliteten. Det
skal der gøres noget ved. Vi skal støtte de kørelærere, der arbejder
for at leve op til kravene om god og solid køreundervisning. Mit mål
er at styrke kvaliteten i køreskolerne. Rapporten skal nu drøftes
bredt, hvorefter jeg vil tage stilling til, om det er nødvendigt at
stramme lovgivningen for køreuddannelsen."
Rapporten vil nu blive sendt i høring hos de relevante myndigheder og
organisationer, og til efteråret afholder Færdselsstyrelsen under
Trafikministeriet en konference om køreuddannelsen, hvor rapporten vil
blive diskuteret. På baggrund af høringssvarene og drøftelserne på
konferencen vil der blive taget stilling til, om der er behov for at
ændre på lovgivningen.
Yderligere oplysninger om rapporten kan fås ved henvendelse til Gitte
Carstensen eller Irene Christiansen, Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning, på tlf. 39 68 04 44. Oplysninger om
køreuddannelsen generelt kan fås hos Færdselsstyrelsens direktør,
Christian Duus, på tlf. 33 92 91 00.
Rapporten kan bestilles i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Den vil
endvidere blive indlagt under publikationer på Trafikministeriets
hjemmeside på internettet på: www.trm.dk.