PRESSEMEDDELELSE Nyt dansk kørekort

14. april 1997


Fra i dag mandag den 14. april 1997 kan kørekortet stikkes i
tegnebogen ved siden af Dankortet og sygesikringsbeviset. Kørekortet
får efter denne dato samme størrelse som et kreditkort.
Alle, der i dag har et dansk kørekort, behøver imidlertid ikke at
udskifte deres nuværende kørekort. Allerede udstedte kørekort vil være
gyldige, indtil de af andre grunde skal udskiftes, f.eks. ved
fornyelse.
Udformningen af kørekortet er baseret på et EF-direktiv, og kortet
skal derfor indeholde de samme oplysninger som kørekort fra andre
EU-lande - oplysninger som også fremgår af de hidtidige 2-fløjede
kørekort.
Som noget nyt vil eventuelle vilkår og begrænsninger, der angår
kørekortindehaveren, fremgå af talkoder på kortets bagside.
Eksempelvis betyder 01.06, at indehaveren skal benytte briller eller
kontaktlinser under kørsel. Talkodesystemet medfører, at politiet
lettere kan kontrollere vilkår anført på kørekort fra et andet
EU-land.
Kørekortet udstedes af Rigspolitichefen. Persondata, foto og
underskrift lasergraveres på kortet, og oplysningerne kan ikke ændres
uden at ødelægge kortet. Der er derfor tale om et meget sikkert kort.
Der betales samme beløb for det nye kørekort som hidtil.
De fælles EU-regler for kørekort betyder i øvrigt, at både det nye
kørekort og det hidtidige har umiddelbar gyldighed i alle EU-lande.
Dette gælder ikke blot under ophold som turist men også ved bosætning
i et andet EU-land. Det danske kørekort gælder uden at skulle
ombyttes. Der kan dog stadig forekomme visse nationale forskelle i
reglerne for udstedelse af kørekort. Eksempelvis vil den danske regel
om, at et kørekort skal fornyes ved det fyldte 70. år, gælde for alle,
der er bosat i Danmark - også for dem, der har et kørekort udstedt i
et EU-land, hvor dette alderskrav ikke gælder.
Nærmere oplysninger om det nye kørekort kan indhentes hos fuldmægtig
Jens Hork i Trafikministeriet (tlf. 33 92 43 30), Færdselsstyrelsen
(tlf. 33 92 91 00) eller hos Rigspolitichefen, afdeling D (36 48 14
88).