Pressemeddelelse Nyt forskningsprogram giver mere viden

26. november 1997


-Hvordan kommer bussen hurtigt frem med mindst muligt energiforbrug?
-Hvordan omlægges trafikken bedst ved trafikuheld?
-Kan vejbenyttelsesafgifter bruges i trafikregulering?

"Spørgsmål som disse skal vi have noget mere at vide om", siger
trafikminister Bjørn Westh.

Det er nogle af de emner som vil blive undersøgt i et nyt
forskningsprogram som Trafikministeriet og Transportrådet i fællesskab
har taget initiativ til. Der er tale om igangsættelse af et treårigt
forskningsprogram om trafikinformatik og miljø. Trafikinformatik er en
fællesbetegnelse for anvendelse af forskellige former for moderne
teknologi i forbindelse med kollektiv trafik: Styring af trafikken,
øget trafiksikkerhed og bedre trafikantservice.

Trafikminister Bjørn Westh siger i den anledning:"Det er vigtigt, at
den del af transportforskningen styrkes i Danmark, for at vi kan at
afsøge de muligheder som den moderne teknologi kan give i udviklingen
af et mere effektivt, sikkert og miljørigtigt trafiksystem. Vi
gennemfører nu forsøg med den moderne teknologi i Prio-busprojektet i
København og andre lignende projekter for at forbedre
fremkommeligheden for den kollektive trafik. Vi må også undersøge, om
det såkaldte road-pricing system, hvor man betaler for at køre på
vejene, er gennemførligt uden at det på nogen måde medfører
overvågning af trafikanterne."

Yderligere oplysninger kan fås hos planlægningschef Hans-Carl Nielsen,
Trafikministeriet tlf 33 92 43 10.