Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse Nyt forskningsprogram giver mere viden

Indhold


  -Hvordan kommer bussen hurtigt frem med mindst muligt energiforbrug?
  -Hvordan omlægges trafikken bedst ved trafikuheld?
  -Kan vejbenyttelsesafgifter bruges i trafikregulering?

  "Spørgsmål som disse skal vi have noget mere at vide om", siger
  trafikminister Bjørn Westh.

  Det er nogle af de emner som vil blive undersøgt i et nyt
  forskningsprogram som Trafikministeriet og Transportrådet i fællesskab
  har taget initiativ til. Der er tale om igangsættelse af et treårigt
  forskningsprogram om trafikinformatik og miljø. Trafikinformatik er en
  fællesbetegnelse for anvendelse af forskellige former for moderne
  teknologi i forbindelse med kollektiv trafik: Styring af trafikken,
  øget trafiksikkerhed og bedre trafikantservice.

  Trafikminister Bjørn Westh siger i den anledning:"Det er vigtigt, at
  den del af transportforskningen styrkes i Danmark, for at vi kan at
  afsøge de muligheder som den moderne teknologi kan give i udviklingen
  af et mere effektivt, sikkert og miljørigtigt trafiksystem. Vi
  gennemfører nu forsøg med den moderne teknologi i Prio-busprojektet i
  København og andre lignende projekter for at forbedre
  fremkommeligheden for den kollektive trafik. Vi må også undersøge, om
  det såkaldte road-pricing system, hvor man betaler for at køre på
  vejene, er gennemførligt uden at det på nogen måde medfører
  overvågning af trafikanterne."

  Yderligere oplysninger kan fås hos planlægningschef Hans-Carl Nielsen,
  Trafikministeriet tlf 33 92 43 10.