Pressemeddelelse Sammenlægning af Scandlines og DFO

20. november 1997


Regeringen har aftalt med partierne bag ændring af lov om DSB Rederi
(nu Scandlines A/S) at arbejde for en sammenlægning af det statsejede
Scandlines A/S og det tyske DFO (Deutsche Fährgesellschaft Ostsee
GmbH) - ejet af de tyske jernbaner, Deutsche Bahn AG (DB).
Sammenlægningen kræver Folketingets endelige godkendelse.

I den forbindelse udtaler trafikminister Bjørn Westh: "Sammenlægningen
af de to rederier vil være en markant fordel for de to virksomheder,
idet den indebærer gensidige fordele og styrker de virksomhedsmæssige
synergier. Rederierne bliver stærkere og deres muligheder for på sigt
at fastholde arbejdspladser bedre. Det nye rederi vil øge mulighederne
for en bedre kundebetjening f.eks. ved udbud af nye ruter."

Sammenlægningen fører til etablering af et nyt selskab, som får navnet
Scandlines AG, og som ejes med 50% af den danske stat og 50% af DB.
Selskabet bliver et af de største færgerederier i Nordeuropa.
Sammenlægningen indebærer en række fordele bl.a. fælles indkøbs- og
markedsføringspolitik og billetsystemer og skal styrke de to rederier,
så de kan stå sig stærkt i et meget konkurrencepræget marked. Aftalen
åbner mulighed for, at det svenske rederi SweFerry senere kan
tilslutte sig.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til kontorchef Michael Birch,
tlf 33 92 38 96.