PRESSEMEDDELELSE Sygehusberedskabet ved Storebæltsforbindelsen på plads

30. juni 1997


Som led i styrkelsen af sikkerhedsberedskabet ved
Storebæltsforbindelsen, er Trafikministeriet og Vestsjællands Amt nået
til enighed om principperne for et døgnbemandet sygehusberedskab.

Aftalen betyder, at der døgnet rundt vil være en speciallæge i
anæstesiologi (narkoselæge) i beredskab på centralsygehuset i
Slagelse. Lægen vil i tilfælde af en ulykke kunne være fremme ved
Storebæltsforbindelsen inden for 20-30 minutter.

De årlige udgifter til døgnberedskabet med en speciallæge udgør 4,3
mill. kr, som betales af A/S Storebælt. Øvrige udgifter ved aftalen,
der bl.a. omfatter et udrykningskøretøj med chauffør og
etableringsudgifter og uddannelse af personale, betales af
Vestsjællands Amt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sygehuschef for
Centralsygehuset i Slagelse Svend Skov Jensen (tlf. 53 52 19 00) eller
kontorchef i Trafikministeriet Jørn Holdt (tlf. 33 92 43 38).