Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE Trafikministeren giver adgang til konkurrerende rederi i Rødby Havn

Indhold


  Trafikminister Bjørn Westh har i dag bestemt, at det norske rederi
  Eidsiva kan få adgang til at anløbe Rødby Havn på visse betingelser.

  Bjørn Westh udtaler: "Jeg er tilfreds med, at der er fundet en
  løsning, hvor begge rederier kan benytte Rødby Havn uden at genere
  hinandens trafikbetjening."

  Rødby Havn ejes af rederiet Scandlines. Baggrunden for ministerens
  afgørelse er, at Scandlines afslog Eidsivas ansøgning om plads i Rødby
  Havn til en konkurrerende rute til Puttgarden.

  Trafikministerens tilladelse er givet under en række forudsætninger.
  Eidsiva skal enten ombygge Rødby Havns 4. færgeleje (det såkaldte
  oplæggerleje) eller anlægge et nyt leje i havnens østlige del. Desuden
  skal rederiet selv etablere sine anlæg på land (billeteringsbokse,
  opmarcharealer m.v.). Baggrunden er, at Trafikministeriets sagkyndige
  konsulenter (COWI) har vurderet, at Scandlines planlagte trafik bruger
  al kapacitet i færgeleje 1-3 og de tilhørende anlæg på land.

  Eidsiva opfordres til selv at foretage simuleringsforsøg for at se, om
  der er plads til yderligere færgetrafik i den smalle sejlrende ind til
  havnen, eller om der skal graves en ny rende.

  Hvis der kommer nye oplysninger i sagen, vil trafikministerens
  afgørelse kunne indbringes for det nye uafhængige havnenævn, som
  træder i kraft den 1. juli 1997.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Inge
  Guldborg Henriksen, tlf. 33 92 43 14.