PRESSEMEDDELELSE Trafikministeren giver adgang til konkurrerende rederi i Rødby Havn

27. juni 1997


Trafikminister Bjørn Westh har i dag bestemt, at det norske rederi
Eidsiva kan få adgang til at anløbe Rødby Havn på visse betingelser.

Bjørn Westh udtaler: "Jeg er tilfreds med, at der er fundet en
løsning, hvor begge rederier kan benytte Rødby Havn uden at genere
hinandens trafikbetjening."

Rødby Havn ejes af rederiet Scandlines. Baggrunden for ministerens
afgørelse er, at Scandlines afslog Eidsivas ansøgning om plads i Rødby
Havn til en konkurrerende rute til Puttgarden.

Trafikministerens tilladelse er givet under en række forudsætninger.
Eidsiva skal enten ombygge Rødby Havns 4. færgeleje (det såkaldte
oplæggerleje) eller anlægge et nyt leje i havnens østlige del. Desuden
skal rederiet selv etablere sine anlæg på land (billeteringsbokse,
opmarcharealer m.v.). Baggrunden er, at Trafikministeriets sagkyndige
konsulenter (COWI) har vurderet, at Scandlines planlagte trafik bruger
al kapacitet i færgeleje 1-3 og de tilhørende anlæg på land.

Eidsiva opfordres til selv at foretage simuleringsforsøg for at se, om
der er plads til yderligere færgetrafik i den smalle sejlrende ind til
havnen, eller om der skal graves en ny rende.

Hvis der kommer nye oplysninger i sagen, vil trafikministerens
afgørelse kunne indbringes for det nye uafhængige havnenævn, som
træder i kraft den 1. juli 1997.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Inge
Guldborg Henriksen, tlf. 33 92 43 14.