Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse Tydelig respekt for automatisk hastighedskontrol

Indhold  Automatisk hastighedskontrol og betinget frakendelse af kørekortet ved
  en overskridelse på mere end 70 procent af den tilladte hastighed har
  sænket hastigheds-niveauet på de københavnske veje.

  Regeringens skærpede kurs på trafiksikkerhedsområdet bærer frugt. Jeg
  finder de nyeste erfaringer meget opløftende. På veje, hvor man højst
  må køre 50 km/t, er gennemsnitshastigheden faldet til under 50 km/t.
  Det betyder færre trafikulykker og sparede menneskeliv, siger
  trafikminister Bjørn Westh.

  Målt gennemsnitligt er hastigheden faldet fra 52,4 km/t til 48,5 km/t
  (svarende til 7,4 procent) på forskellige steder i København, hvor 50
  km/t er tilladt. En stor del af faldet er sket efter indførelsen af
  automatisk hastighedskontrol i København den 4. september 1997.

  Vejdirektoratet følger udviklingen i antallet af trafikuheld - både i
  forsøgsområderne og i andre områder af landet til sammenligning - og
  har konstateret, at hele trafikmønstret i København generelt er blevet
  roligere.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afd. chef Claus
  Tornøe, Trafikministeriet, tlf. 33923493

  Onsdag den 5. november 1997.