Pressemeddelelse Tydelig respekt for automatisk hastighedskontrol

05. november 1997Automatisk hastighedskontrol og betinget frakendelse af kørekortet ved
en overskridelse på mere end 70 procent af den tilladte hastighed har
sænket hastigheds-niveauet på de københavnske veje.

Regeringens skærpede kurs på trafiksikkerhedsområdet bærer frugt. Jeg
finder de nyeste erfaringer meget opløftende. På veje, hvor man højst
må køre 50 km/t, er gennemsnitshastigheden faldet til under 50 km/t.
Det betyder færre trafikulykker og sparede menneskeliv, siger
trafikminister Bjørn Westh.

Målt gennemsnitligt er hastigheden faldet fra 52,4 km/t til 48,5 km/t
(svarende til 7,4 procent) på forskellige steder i København, hvor 50
km/t er tilladt. En stor del af faldet er sket efter indførelsen af
automatisk hastighedskontrol i København den 4. september 1997.

Vejdirektoratet følger udviklingen i antallet af trafikuheld - både i
forsøgsområderne og i andre områder af landet til sammenligning - og
har konstateret, at hele trafikmønstret i København generelt er blevet
roligere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afd. chef Claus
Tornøe, Trafikministeriet, tlf. 33923493

Onsdag den 5. november 1997.