Gå til hovedindhold

SAS-samarbejdet forlænges til år 2020

Indhold

  Trafikminister Bjørn Westh fremsætter i dag onsdag lovforslag om forlængelse til år 2020 af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde og dermed samarbejdet om SAS.

  Bjørn Westh udtaler: "Det skandinaviske luftfartsamarbejde skal fremover bygge på en mere liberal luftfartspolitik. Det vil komme forbrugerne til gode, fordi konkurrencen øges. Samtidig er det en naturlig følge af EUs 3. luftfartspakke."

  “Vi er i de skandinaviske lande tilhængere af fri flyvning mellem landene, de såkaldte "open skies". Derfor vil vi indgå aftaler med flest mulige lande om dette, eventuelt gennem EU. For os er det især væsentligt, at disse aftaler blev indgået med landene i Central- og Østeuropa og med de tre baltiske lande." fortsætter Bjørn Westh.

  Det skandinaviske luftfartssamarbejde blev i dets nuværende form blev påbegyndt i 1950, og det er forlænget i flere omgange. Dette skete senest i 1987, hvor samarbejdet blev forlænget til år 2005. Der er således i dag en periode på mindre end 10 år tilbage, hvori samarbejdet er aftalt, og det er ikke tilstrækkeligt for en virksomhed som SAS, der står foran betydelige investeringer i nye fly, og i øvrigt må træffe dispositioner af langtrækkende karakter. Det skandinaviske luftfarts-samarbejde indebærer, at de tre lande fører en fælles luftfartspolitik.

  De skandinaviske lande har lavet en gunstig aftale med USA. Det betyder, at der sker en liberalisering af såvel ruteflyvning som charterflyvning til USA. SAS’s nuværende fortrinsret til ruteflyvning bortfalder derfor vedrørende USA.

  I forbindelse med forlængelsen af SAS-samarbejdet gennemføres der en række ændringer i ledelsesstrukturen i konsortiet og i de tre moderselskaber, der har dannet konsortiet (SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB). Formålet hermed er bl.a. at SAS skal fungere som én virksomhed.

  Disse ændringer indebærer bl.a. en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer i de tre moderselskaber. Den administrerende direktør i SAS udnævnes til administrerende direktør i de tre selskaber og medlemmer af SAS-repræsentantskabet skal fremover vælges af de enkelte moderselskabers generalforsamlinger.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Kurt Lykstoft Larsen på tlf. 33 92 43 36.