Trafikminister Bjørn Westh fremlægger handlingsplan for trafiksikkerhed

16. februar 1997

"Velfærdssamfundet skal skabe trygge rammer for alle - også i trafikken. Det er uacceptabelt, at mennesker dør eller kommer alvorligt til skade i trafikken", siger trafikminister Bjørn Westh.

Trafikministeren fremlægger derfor regeringens handlingsplan for trafiksikkerhed med en række konkrete initiativer, som skal bidrage til, at antallet af dræbte og al-vorligt tilskadekomne på grund af trafikulykker reduceres markant.

Regeringen vil alene til investeringer anvende ca. 200 mill. kr årligt de næste fire år til at gennemføre planen. Den består bl.a. af bedre forhold for cyklister, kampagne-, uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer samt ombygning af farlige vejstrækninger. Desuden vil der blive gennemført øget politikontrol og skærpede sanktioner overfor fartsyndere og spritbilister.

Langt de fleste uheld sker på amternes og kommunernes veje, og handlingsplanen indeholder derfor også et katalog med forslag til lokale initiativer, ligesom der er afsat midler til det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

"Ud over kommuner og amter ser jeg gerne, at private virksomheder, organisationer, foreninger m.fl. tager aktivt del i kampen mod trafikulykker. Myndigheder, virksomheder og organisationer kan - og skal - gøre meget for at forbedre traifksikkerheden. Men når det kommer til stykket, ligger hovedansvaret for en trafiksikker adfærd hos den enkelte trafikant. Det er helt nødvendigt, at den enkelte trafikant spiller positivt med og er bevidst om risikoen ved at færdes i trafikken. Det er ikke kun i Folketinget, trafiksikkerheden skal være til debat", understreger Bjørn Westh.

Faktuelle spørgsmål vedr. handlingsplanen rettes til kontorchef Torkil Eriksen, Trafikministeriet, tlf. 33 92 43 78. Spørgsmål til ministeren rettes til ministersekretariatet på tlf. 33 92 43 82. Handlingsplanen udleveres ved henvendelse til Trafikministeriet, Nytorv 11-13, betjentstuen, tlf. 33 92 33 03 eller 33 92 33 24.