Trafikminister Bjørn Wesths tale d. 1. juni ved åbningen af jernbaneforbindelsen over Storebælt

01. juni 1997


‘Det er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere.’
skriver Henrik Nordbrandt i sin ode til brobyggerne.
10 år har det taget at bygge broen og tunnelen til jernbanen. Det har
været et hårdt arbejde - men resultatet står mål med anstrengelserne.

Tak til jer, der gjorde dette muligt. Først og fremmest tak til de
flere tusinde borebisser, teknikere og andre, der med flid og
dygtighed har omdannet visionerne om den faste forbindelse til
virkelighed i jern og beton.
Når nogen siger det ikke er spændende for unge mennesker at blive
smede, elektrikere eller ingeniører. Så svarer jeg: lad dem komme til
Storebælt. Her kan de se, hvad solidt arbejde, faglig dygtighed og
ingeniørkunst kan føre til.
I dag fejrer vi jernbaneforbindelsen over og under Storebælt.
Det er det største skridt fremad for jernbanen i Danmark siden
indvielsen af Lillebæltsbroen i 1935.
Den faste forbindelse binder landet sammen.
Det er til gavn for miljøet, når flere vælger at tage toget i stedet
for bil, fly og hurtigfærger.
Til gavn for erhvervslivet, når virksomhederne kommer tættere på
leverandører, samarbejdspartnere og kunder.
Til gavn for os alle, når der bliver en time kortere fra Sjælland til
Fyn og Jylland.
Vi ville over på den anden side - vi blev brobyggere.
Storebæltsforbindelsen er en genvej til fremtiden, skrev Martin og
Nete fra Stenløse Gymnasium i en stil for nylig. Det udtryk vil jeg
gerne tage til mig. Storebæltsforbindelsen skal være genvejen til en
fremtid, hvor jernbanen igen får en hovedrolle i trafikmønstret.
Der er et voksende ønske og behov for transport. Vi kan forudse, at
der kommer for mange biler på vejene og for mange fly i luften. På
mange stræk skal toget skal i fremtiden være et godt alternativ til
bilen.
Jernbanen mellem Fyn og Sjælland er derfor kun den første genvej til
jernbanens fremtid.
Den faste forbindelse over Øresund er færdig om 3 år.
Der er sat en storstilet modernisering af jernbanenettet igang.
Der købes nye tog, både til den lokale trafik og til trafikken mellem
landsdelene.
Danmark skal være et foregangsland - også når det drejer dig om
transport.
Vores opgave i disse år er at være de brobyggere der tør opstille de
mål, der bringer toget over på den anden side - ind i det 21.
århundrede.