Øget samarbejde mellem USA og Danmark på luftfartssikkerhedsområdet

06. november 1998


Trafikminister Sonja Mikkelsen og USA’s ambassadør i Danmark, Richard
N. Swett, har i dag underskrevet en bilateral aftale mellem Danmark og
USA om luftfartssikkerhed.

-Undertegnelsen af denne aftale bidrager til et styrket samarbejde
mellem Danmark og USA på luftfartsområdet. Dette samarbejde skal først
og fremmest være medvirkende til at vi kan opretholde et højt
sikkerhedsniveau indenfor den civile luftfart. Aftalen vil desuden på
sigt give mulighed for, at langt flere af de danske virksomheder, som
arbejder med flyvedligeholdelse i Danmark og andre steder i verden,
vil kunne udføre arbejde på amerikansk indregistrerede fly, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

Aftalen er en bemyndigelsesaftale der gør det muligt for de danske og
amerikanske luftfartsmyndigheder at indgå aftaler om gensidig
anerkendelse af godkendelser af luftfartsprodukter og andre tekniske-
og miljømæssige aspekter vedrørende luftfartøjer.

Aftalen vil i første omgang navnlig betyde, at det vil blive lettere
for danske flyværksteder at reparere og vedligeholde amerikansk
indregistrerede fly.

Aftalen indeholder desuden en generel målsætning om at tilvejebringe
et samarbejde med henblik på at opretholde et ensartet niveau for
sikkerhed og for miljømæssige mål for den civile luftfart.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent i
Trafikministeriet Theo Rabenberg på tlf. 33924325 eller pr. e-mail på
adressen: tr@trm.dk