Øget tryghed i S-togene

31. juli 1998


Efterårets og forårets indsats for at øge trygheden i S-togene i
aftentimerne synes at ha-ve øget trygheden hos S-togspassagerne. Det
fremgår af DSB's passagertal fra første kvartal 1998 samt DSB's
seneste kundeundersøgelse fra februar-marts 1998.

Fra oktober måned 1997 til marts 1998 har S-banen oplevet en
passagerfremgang på omkring 1,7% (korrigeret for påsken). Fremgangen
er netop størst i aftentimerne, hvor indsatsen især har været
koncentreret. Tilsvarende opnår DSB ifølge den sidste
kundeundersøgelse nu karakteren 8 på 13-skalaen mod 6 ved den forrige
kundeundersøgelse i efteråret for så vidt angår indsatsen for at for
at skabe tryghed i de sene S-tog.

De tryghedsskabende initiativer omfatter mere synligt personale, en
holdningskampagne samt videoovervågning og udlejning af lokaler på en
række stationer. Initiativerne blev igangsat i efteråret 1997, bl.a.
under indtryk af, at DSB's kundeundersøgelser i 1997 viste, at
specielt mange kvinder og ældre var utrygge ved at køre i S-tog i
aftentimerne. Hertil kom, at DSB oplevede stigende problemer med
hærværk og graffiti.

Ministeren udtaler som reaktion på undersøgelsen, at der skal lægges
vægt på de tryghedsskabende aspekter, når Trafikministeriet fremover
skal indgå kontrakter med DSB S-tog om S-togskørsel.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Kim
Johnsen, Trafikministeriet på telefon 3392 3445.