Gå til hovedindhold

Aftale om styrkelse af den kollektive trafik

Indhold

  Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har d. 28. december indgået aftale om fordelingen af de 200 mio.kr. årligt til den kollektive trafik, der er en del af pinsepakkeforliget. Aftalen omfatter en lang række generelle såvel som specifikke tiltag for at styrke den kollektive trafik: 

  ·            Pulje til takstnedsættelser på 40 mio.kr. årligt, bl.a. til forhøjelse af gratisgrænsen for børn op til det fyldte 10. år. Den nuværende gratisgrænse varierer mellem 4 og 7 år hos de forskellige trafikselskaber.

  ·            Pulje på 90 mio.kr. til støtte til udbygning og fornyelse af den kollektive trafik i tyndtbefolkede yderområder.

  ·            Hastighedsforøgelse på jernbanestrækningen Odense-Svendborg. Banen opgraderes med henblik på reduktion af rejsetiden med 40 pct., og der indkøbes nyt, miljøvenligt materiel.

  ·            Der anlægges en ny ydre ringbane i København. Aftalen omfatter 5 minutters drift med S-tog fra Hellerup til Sjælør, og der anlægges nye stationer ved Flintholm, KB Hallen, Ålholm, Harrestrup, Vigerslev, Grøntorvet og Sjælør (ombygges). Der afsættes ca. 900 mio. kr. frem til 2006.          

  ·            Der afsættes en pulje på 25 mio.kr. til statslig medfinansiering af projekter og projektmodning vedrørende nærtrafik i Århusområdet.

  ·            Der gives et statsligt driftstilskud på 2 mio.kr. årligt til HT til drift af bådbuslinje i Københavns Havn fra Nordre Toldbod til Christians Brygge.

  ·            Der indkøbes et nyt, komfortabelt og miljøvenligt tog til Nærumbanen.

  ·            Der afsættes en pulje på 5 mio.kr. til bookingcentral for nærsøfarten. Aftalen omfatter opbygning af åben bookingcentral for coastere, der via centralen skal markedsføre dør-til-dør transport for at fremme den mest miljøvenlige transport.

   

   

  Pressemøde og bådbustur i dag kl. 10.30, mødested: Kajen ved Bryghusbroen/Frederiksholm Kanal. Bådbustur og pressemøde med trafikminister Sonja Mikkelsen og ordførerne for aftalepartierne.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Jacob Fuchs, Trafikministeriet, tlf. 33 92 38 91/Pressesekretær Jesper Damm Olsen 40 85 93 88.