Gå til hovedindhold

Bedre betjening af Nordvestbanen

Indhold


  DSB vil imødekomme ønsker fra gymnasie-, handels- og
  slagteriskoleelever i Roskil-de om flere eftermiddagstog mod Lejre og
  Hvalsø. DSB har givet tilsagn om fra 24. maj 1998 at indføre tre
  eftermiddagsafgange kl. 12.15, 13.15 og 14.15 fra Roskilde til Lejre
  og Hvalsø til glæde for ca. 250 elever, der på dette tidspunkt af
  dagen rejser fra Roskilde mod Lejre og Hvalsø. Ligeledes vil DSB lade
  Lejre station blive betjent med en yderligere morgenafgang i retning
  mod København.
  De ekstra tog om eftermiddagen er det foreløbige resultat af arbejdet
  i en af ministe-ren nedsat arbejdsgruppe vedrørende betjeningen af
  Hvalsø og Lejre stationer på Nordvestbanen.
  Næste emne for arbejdsgruppen er at indsamle ønsker til køreplanen fra
  pendlernes repræsentanter og kommunerne langs banen. Repræsentanter
  for alle pendlergrup-per på Nordvestbanen vil blive inviteret til at
  deltage.
  "Ministeriet er meget tilfreds med, at DSB konstruktivt og positivt
  har medvirket i arbejdsgruppen sammen med pendlerrepræsentanterne",
  siger kontorchef Lene B. Rasmussen, "det er ministeriets ønske, at der
  til enhver tid skal være en god kon-takt mellem brugerne og DSB, idet
  dette er en nødvendighed for at få flere rejsende til at benytte den
  kollektive trafik. Det er nok ikke muligt for DSB at imødekomme alle
  ønsker på én gang, men et solidt kendskab til kundernes ønsker er det
  bedste udgangspunkt for DSB ved tilrettelæggelse af køreplanen."
  En yderligere betjening af strækningen i myldretiden bliver først
  mulig, når en ud-bygning af strækningen mellem København og Ringsted
  har fundet sted. Banesty-relsen projketerer iøjeblikket denne
  udbygning.
  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  Kontorchef Lene B. Rasmussen, tlf. 33 92 34 62