Bedre betjening af Nordvestbanen

23. januar 1998


DSB vil imødekomme ønsker fra gymnasie-, handels- og
slagteriskoleelever i Roskil-de om flere eftermiddagstog mod Lejre og
Hvalsø. DSB har givet tilsagn om fra 24. maj 1998 at indføre tre
eftermiddagsafgange kl. 12.15, 13.15 og 14.15 fra Roskilde til Lejre
og Hvalsø til glæde for ca. 250 elever, der på dette tidspunkt af
dagen rejser fra Roskilde mod Lejre og Hvalsø. Ligeledes vil DSB lade
Lejre station blive betjent med en yderligere morgenafgang i retning
mod København.
De ekstra tog om eftermiddagen er det foreløbige resultat af arbejdet
i en af ministe-ren nedsat arbejdsgruppe vedrørende betjeningen af
Hvalsø og Lejre stationer på Nordvestbanen.
Næste emne for arbejdsgruppen er at indsamle ønsker til køreplanen fra
pendlernes repræsentanter og kommunerne langs banen. Repræsentanter
for alle pendlergrup-per på Nordvestbanen vil blive inviteret til at
deltage.
"Ministeriet er meget tilfreds med, at DSB konstruktivt og positivt
har medvirket i arbejdsgruppen sammen med pendlerrepræsentanterne",
siger kontorchef Lene B. Rasmussen, "det er ministeriets ønske, at der
til enhver tid skal være en god kon-takt mellem brugerne og DSB, idet
dette er en nødvendighed for at få flere rejsende til at benytte den
kollektive trafik. Det er nok ikke muligt for DSB at imødekomme alle
ønsker på én gang, men et solidt kendskab til kundernes ønsker er det
bedste udgangspunkt for DSB ved tilrettelæggelse af køreplanen."
En yderligere betjening af strækningen i myldretiden bliver først
mulig, når en ud-bygning af strækningen mellem København og Ringsted
har fundet sted. Banesty-relsen projketerer iøjeblikket denne
udbygning.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kontorchef Lene B. Rasmussen, tlf. 33 92 34 62