Gå til hovedindhold

Femårig aftale om kystbeskyttelse af Vestkysten

Indhold


  Trafikministeren har i dag indgået en kystbeskyttelsesaftale for de
  kommende fem år med Ringkøbing amt og de fem Vestkystkommuner Lemvig,
  Thyborøn, Ulborg-Vemb, Ringkøbing og Holmsland. Det årlige
  udgiftsbeløb er på 91 mio. kr., hvoraf Trafikministeriet betaler 75
  mio. kr. Med denne indsats er det målsætningen, at der skal ske en
  bevarende standsning af kysttilbagerykningen på de mest udsatte steder
  og en reduceret forsvarlig tilbagerykning på de øvrige strækninger.


  Jeg er meget tilfreds med aftalen. Den skaber de økonomiske rammer for
  kystbeskyttelse på Vestkysten og sikrer videreførelse af den politik,
  der hidtil har været ført. Aftalen sikrer, at kystbeskyttelsen sker på
  en tidssvarende måde. Det vil sige, at kystbeskyttelse sker ved
  kystfodring med sand i stedet for tidligere tiders bygning af
  skråningsbeskyttelse i beton og kystnære bølgebrydere i sten. Ved
  kystfodring tilføres kysten sand, der hentes ude på havet og pumpes op
  på stranden’, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.


  Med aftalen sikres det, at risikoen for, at Vesterhavet bryder gennem
  klitter og diger i tilfælde af stormflod, kan fastholdes på et lavt
  niveau. Erfaringerne fra den hidtidige forstærkede
  kystbeskyttelsesindsats udført i samarbejde mellem stat, amt og
  kommuner viser, at det gøres ved at fastholde den nuværende
  kystfodringsindsats, som er på mere end tre mio. m3 sand pr. år’,
  udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen.


  Vestkysten har på den her omhandlede 120 km strækning været under
  voksende pres i mere end hundrede år, både på grund af
  kystnedbrydning, men også som følge af den menneskebetingede udvikling
  langs kysten og i baglandet. Især perioden fra midten af 70’erne til
  begyndelsen af 90’erne medførte, at hastigheden, hvormed den
  ubeskyttede kyst rykkede tilbage, voksede fra 0,5 m pr. år til 1,8 m
  pr. år.


  Den første kystbeskyttelsesaftale på Vestkystområdet blev indgået i
  1983, for perioden 1983-87. Stormfloden, der i 1981 ramte vestkysten,
  havde vist, at en mere målrettet kystbeskyttelsesindsats var påkrævet.
  Siden den første aftale er der indgået kystbeskyttelsesaftaler for
  1988-92, 1993 og 1994-98.


  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Niels Remmer på telefon 33924315