Femårig aftale om kystbeskyttelse af Vestkysten

26. oktober 1998


Trafikministeren har i dag indgået en kystbeskyttelsesaftale for de
kommende fem år med Ringkøbing amt og de fem Vestkystkommuner Lemvig,
Thyborøn, Ulborg-Vemb, Ringkøbing og Holmsland. Det årlige
udgiftsbeløb er på 91 mio. kr., hvoraf Trafikministeriet betaler 75
mio. kr. Med denne indsats er det målsætningen, at der skal ske en
bevarende standsning af kysttilbagerykningen på de mest udsatte steder
og en reduceret forsvarlig tilbagerykning på de øvrige strækninger.


Jeg er meget tilfreds med aftalen. Den skaber de økonomiske rammer for
kystbeskyttelse på Vestkysten og sikrer videreførelse af den politik,
der hidtil har været ført. Aftalen sikrer, at kystbeskyttelsen sker på
en tidssvarende måde. Det vil sige, at kystbeskyttelse sker ved
kystfodring med sand i stedet for tidligere tiders bygning af
skråningsbeskyttelse i beton og kystnære bølgebrydere i sten. Ved
kystfodring tilføres kysten sand, der hentes ude på havet og pumpes op
på stranden’, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.


Med aftalen sikres det, at risikoen for, at Vesterhavet bryder gennem
klitter og diger i tilfælde af stormflod, kan fastholdes på et lavt
niveau. Erfaringerne fra den hidtidige forstærkede
kystbeskyttelsesindsats udført i samarbejde mellem stat, amt og
kommuner viser, at det gøres ved at fastholde den nuværende
kystfodringsindsats, som er på mere end tre mio. m3 sand pr. år’,
udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen.


Vestkysten har på den her omhandlede 120 km strækning været under
voksende pres i mere end hundrede år, både på grund af
kystnedbrydning, men også som følge af den menneskebetingede udvikling
langs kysten og i baglandet. Især perioden fra midten af 70’erne til
begyndelsen af 90’erne medførte, at hastigheden, hvormed den
ubeskyttede kyst rykkede tilbage, voksede fra 0,5 m pr. år til 1,8 m
pr. år.


Den første kystbeskyttelsesaftale på Vestkystområdet blev indgået i
1983, for perioden 1983-87. Stormfloden, der i 1981 ramte vestkysten,
havde vist, at en mere målrettet kystbeskyttelsesindsats var påkrævet.
Siden den første aftale er der indgået kystbeskyttelsesaftaler for
1988-92, 1993 og 1994-98.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Niels Remmer på telefon 33924315