Gå til hovedindhold

Forbud mod radar- og laserjammere i køretøjer

Indhold


  Fra den 28. oktober 1998 forbydes anvendelsen af visse typer radar- og
  laserudstyr mv. i køretøjer, og det sker gennem en bekendtgørelse
  udstedt af Trafikministeriet.
  Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, at køretøjer ikke må være
  forsynet med udstyr eller løst tilbehør, der er indrettet til at
  modtage elektromagnetiske bøl-ger fra politiets udstyr til
  hastighedskontrol, eller som er indrettet til med elektro-magnetiske
  bølger at forstyrre politiets udstyr til hastighedskontrol.
  Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.
  Forbudet mod anvendelsen af visse typer radar- og laserudstyr m.v. i
  køretøjer kommer på baggrund af de mange problemer politiet har haft i
  forbindelse med hastighedskontroller.
  Politiets normale fremgangsmåde ved en hastighedskontrol er, at måle
  bilens fart ved at skyde på bilens nummerplade eller på bilens front.
  Hvis en bil imidlertid er udstyret med visse typer af radar- eller
  laserudstyr, kan politiets udstyr ikke foreta-ge en måling af bilens
  fart, da radar- eller laserudstyret forstyrrer politiets udstyr til
  hastighedskontrol.
  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler: Jeg er glad for, at vi nu har
  fået forbudt anvendelsen af det radar- og laserudstyr, der er
  indrettet til at forstyrre politiets udstyr til hastighedskontrol.
  Politiet skal kunne udføre deres hastighedskontroller uden
  forstyrrelser. Med forbudet mod anvendelsen af radar- og laserudstyret
  effek-tiviseres politiets arbejde ved hastighedskontrollerne, og det
  er samtidig med til at styrke trafiksikkerheden.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ib Rasmussen,
  Færdselsstyrel-sen (33929100), Conni Jensen eller Camilla Nielsen,
  Trafikministeriet (33923355).