Grønlandsfly har fået 5-årig tilladelse til at beflyve Grønland

07. januar 1998


Trafikministeriet har givet Grønlandsfly A/S tilladelse til at flyve
passagerer mellem Danmark og Grønland fra 1. april og 5 år frem.
Hermed forlænges den midlertidige tilladelse, som Grønlandsfly fik i
efteråret.

Trafikminister Bjørn Westh udtaler:

Nu er det sikret, at to flyselskaber permanent flyver mellem Grønland
og Danmark. Det betyder flere afgange og flere pladser på ruten og
ikke mindst en direkte rute mellem Narsarsuaq og København. Jeg er
overbevist om, at det vil gavne befolkningen, erhvervslivet og
turismen i Grønland.

Det sidste år har jeg haft et godt og tæt samarbejde med min
grønlandske kollega i denne sag. Den viser, at vi i Rigsfællesskabet
kan skabe de forbedringer, som Grønland har ønsket.’

I februar 1997 aftalte landsstyremedlem for erhverv, trafik og
forsyning Peter Grønvold Samuelsen og trafikminister Bjørn Westh at
give fri adgang for fragtflyvning til Grønland og at åbne for, at
mindst ét flyselskab udover SAS kan flyve passagerer mellem Danmark og
Grønland.

Grønlandsfly fik i efteråret en midlertidig tilladelse til
passagerflyvning i vinterperioden. Samtidig fik interesserede danske
og grønlandske luftfartsselskaber mulighed for at byde på ruten. Ved
ansøgningsfristens udløb 15. december 1997 var der kommet én
ansøgning, fra Grønlandsfly A/S.

Landsstyret har behandlet sagen og har indstillet, at Grønlandsfly får
tilladelsen. Trafikministeriet har tilsluttet sig Landsstyrets
indstilling, og Grønlandsfly får nu tilladelse til at flyve mellem
København og hhv. Narsarsuaq og Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) fra 1.
april 1998 til 31. marts 2003.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Thorkild
Saxe, Trafikministeriet, tlf. (+45) 33 92 43 23. Tidligere
pressemeddelelser om sagen kan læ-ses under Nyheder på
Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.