Gå til hovedindhold

Hurtigfærge til Bornholmstrafikken

Indhold  Trafikminister Sonja Mikkelsen har fået tilslutning fra Folketingets
  Finansudvalg til, at der kan indgås kontrakt mellem BornholmsTrafikken
  og det australske værft Austal Ships om chartring af en hurtigfærge
  til indsættelse på ruten mellem Rønne og Ystad for en forsøgsperiode
  indtil udgangen af 2002.

  Kontrakten vil blive underskrevet en af de nærmeste dage, når de
  sidste tekniske spørgsmål er på plads.

  Hurtigfærgen er en nybygget gasturbinedrevet katamaran, der kan
  leveres den 1. december 1999. Hurtigfærgen med gasturbiner er valgt,
  fordi den ud fra en samlet vurdering belaster miljøet mindre end en
  hurtigfærge med dieselmotorer.

  Hurtigfærgen har kapacitet til at medtage 1000 passagerer og 186
  personbiler eller 118 personbiler og 10 busser, og den forudsættes at
  sejle mellem Rønne og Ystad med en samlet overfartstid på 1 time og 20
  minutter.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen siger på denne baggrund:

  Med indsættelse af hurtigfærgen vil BornholmsTrafikkens kapacitet
  blive forøget, hvilket betyder, at BornholmsTrafikken kan befordre
  flere passagerer end i dag og dermed give en bedre betjening, særligt
  i højsæsonen.’

  Med indsættelse af hurtigfærgen, og når den faste forbindelse over
  Øresund tages i brug i efteråret 2000, reduceres rejsetiden, så man
  vil kunne rejse mellem Køben-havn og Rønne på godt 3 timer mod i dag
  godt 5 timer, altså en reduktion af rejse-tiden på 2 timer.

  Samtidig planlægger DSB at forlænge IC3 togforbindelsen fra Malmø til
  Ystad, hvil-ket vil forkorte rejsetiden yderligere.

  Hurtigfærgen er valgt som den bedst egnede efter et udbud.

  Hurtigfærgen kan leveres den 1. december 1999, og charterkontrakten
  for Born-holmsTrafikkens nuværende indchartrede færge M/F Peder Olsen’
  udløber den 17. maj 1999. BornholmsTrafikken har derfor indgået
  kontrakt med UCS A/S, der ejer M/F Peder Olsen’ om en forlængelse af
  charterkontrakten for M/F Peder Olsen’ indtil midten af januar 2000.

  Henvendelse kan rettes til kontorchef Inge Guldborg Henriksen, tlf.
  33 92 43 14.