Pressemeddelelse: 262 mio. kr. i EU-støtte til Øresundsforbindelsen

20. maj 1998

EU har besluttet at yde 262 millioner kr. (35 mio. ecu) i tilskud til byggeriet af den faste forbindelse over Øresund. Dermed er Øresundsforbindelsen et af de enkeltprojekter i det transeuropæiske net på transportområdet, der opnår størst støtte i 1998.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

Når det gælder infrastruktur, er Danmark et foregangsland. Men der er stadig vigtige projekter, der skal gennemføres. Støtten til Øresundsforbindelsen viser, at projektet også har stor betydning i europæisk perspektiv.’

Ud over Øresundsforbindelsen får tre andre projekter i Danmark støtte:

Banestyrelsen vil modtage 29 millioner kr. (3,9 mio. ecu) til planlægningen i forbindelse med forøgelsen af kapaciteten mellem København og Ringsted og udretning af banen mellem Århus og Fredericia.

Århus Havn vil modtage 3,75 millioner kr. (0,5 mio. ecu) til studier i forbindelse med etableringen af en containerterminal.

Trafikministeriet vil til undersøgelse af en østlig havnetunnel under Københavns havn modtage godt 3 millioner kr. (0,436 mio. ecu).

EU’s samlede budget til at støtte udviklingen af det transeuropæiske net på transportområdet er i år ca. 3,5 milliarder kr. (475 mio. ecu).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn Holdt tlf. 33 92 43 38.