Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Bred aftale om omdannelse af DSB

Indhold


  Der er i dag indgået en politisk aftale om, at DSB fra 1. januar 1999
  omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed efter samme model som
  Post Danmark. Styringen af S-togene overføres samtidig til et
  aktieselskab under DSB. Aftalen omfatter regeringen, Venstre, Det
  Konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti.
  Aftalen udmøntes i et lovforslag, der forventes fremsat i Folketinget
  i næste uge.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  Gode, sikre rammer for bedre kollektiv trafik. Det bliver resultatet
  af den brede aftale om fremtidens DSB, som vi har indgået i dag. DSB
  får flere frihedsgrader til hovedopgaven - at forbedre betjeningen af
  kunderne. Det giver et godt grundlag for fremover at styrke
  togtrafikken i Danmark.’

  Forhandlingerne har været præget af konstruktive drøftelser med
  ordførerne fra regeringen, Venstre, de konservative, CD, Kristeligt
  Folkeparti og SF. Jeg har derfor aftalt med SF, af partiet på linie
  med de øvrige partier inddrages i de overvejelser om den fremtidige
  strategi og økonomi for jernbanedriften i Danmark, som vi står overfor
  til efteråret.’

  Med indgåelsen af aftalen udmøntes forliget fra oktober 1996 om at
  omdanne DSB til en selvstændig offentlig virksomhed. Dette giver DSB
  flere frihedsgrader på en række områder, bl.a. til at investere og
  optage lån. Samtidig sikres en klar adskillelse mellem på den ene side
  DSB, der står for selve togdriften, og på den anden side
  Trafikministeriet, der står for reguleringen af jernbaneområdet og for
  indkøb af togtrafik på kontrakt.

  Aftalen sikrer vandtætte, økonomiske skodder mellem de forskellige
  forretningsområder i DSB, så der ikke kan overføres midler til de
  områder, der bliver udsat for konkurrence.

  Aftalen berører ikke de økonomiske forhold for DSB. Men den skaber det
  organisatoriske grundlag for regeringens fortsatte indsats for at
  styrke den kollektive trafik og godstrafikken på skinner.

  Aftaleteksten kan læses under nyheder på Trafikministeriets
  hjemmeside, www.trm.dk. Den kan også rekvireres ved henvendelse til
  Kirsten Arndt, tlf. 33 92 34 30. Yderligere oplysninger kan fås ved
  henvendelse til afdelingschef Jacob Fuchs, tlf. 33 92 38 91.