Pressemeddelelse: Bred aftale om omdannelse af DSB

30. april 1998


Der er i dag indgået en politisk aftale om, at DSB fra 1. januar 1999
omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed efter samme model som
Post Danmark. Styringen af S-togene overføres samtidig til et
aktieselskab under DSB. Aftalen omfatter regeringen, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti.
Aftalen udmøntes i et lovforslag, der forventes fremsat i Folketinget
i næste uge.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

Gode, sikre rammer for bedre kollektiv trafik. Det bliver resultatet
af den brede aftale om fremtidens DSB, som vi har indgået i dag. DSB
får flere frihedsgrader til hovedopgaven - at forbedre betjeningen af
kunderne. Det giver et godt grundlag for fremover at styrke
togtrafikken i Danmark.’

Forhandlingerne har været præget af konstruktive drøftelser med
ordførerne fra regeringen, Venstre, de konservative, CD, Kristeligt
Folkeparti og SF. Jeg har derfor aftalt med SF, af partiet på linie
med de øvrige partier inddrages i de overvejelser om den fremtidige
strategi og økonomi for jernbanedriften i Danmark, som vi står overfor
til efteråret.’

Med indgåelsen af aftalen udmøntes forliget fra oktober 1996 om at
omdanne DSB til en selvstændig offentlig virksomhed. Dette giver DSB
flere frihedsgrader på en række områder, bl.a. til at investere og
optage lån. Samtidig sikres en klar adskillelse mellem på den ene side
DSB, der står for selve togdriften, og på den anden side
Trafikministeriet, der står for reguleringen af jernbaneområdet og for
indkøb af togtrafik på kontrakt.

Aftalen sikrer vandtætte, økonomiske skodder mellem de forskellige
forretningsområder i DSB, så der ikke kan overføres midler til de
områder, der bliver udsat for konkurrence.

Aftalen berører ikke de økonomiske forhold for DSB. Men den skaber det
organisatoriske grundlag for regeringens fortsatte indsats for at
styrke den kollektive trafik og godstrafikken på skinner.

Aftaleteksten kan læses under nyheder på Trafikministeriets
hjemmeside, www.trm.dk. Den kan også rekvireres ved henvendelse til
Kirsten Arndt, tlf. 33 92 34 30. Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til afdelingschef Jacob Fuchs, tlf. 33 92 38 91.