Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE: Europas trafikministre mødes i København 25. - 27. maj 1998

Indhold


  Mandag den 25. maj 1998 ankommer trafikministre fra hele Europa til
  det årlige ministermøde i Den Europæiske Transportministerkonference
  (CEMT), hvor Danmark har formandsskabet for tiden. I den anledning
  indbydes pressen til briefing om konferencen den 12. maj kl. 13 i
  International Press Center (IPC), Obels Gaard, Vestergade 2, 1456
  København K, (Tlf. + 45 33 13 16 15).

  CEMT-ministermødet gennemføres i dagene 26. - 27. maj på Hotel Scandic
  i København. Konferencens indhold vil bestå af fire hovedemner:
  Jernbanepolitik, Moderne informationsteknologi i transportsektoren,
  Samfundsmæssige omkostninger og transportinvesteringer samt
  Vejtransport. I en femte blok er samlet en række emner så som
  kombineret transport, handicaptransport og sikkerhed for fodgængere
  m.v.

  Vi beder om, at pressen tilmelder sig hertil i god tid, hvilket kan
  ske til Trafikministeriet.

  På pressebriefingen den 12. maj vil der blive redegjort yderligere for
  konferencen og dens indhold. Til stede vil være afdelingschef Kurt
  Lykstoft Larsen, kontorchef Jørn Holdt og specialkonsulent Steen
  Jonssen - alle Trafikministeriet.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

  Anders Jakobsen, journalist (DJ)
  presseansvarlig i forbindelse med CEMT-konferencen

  + 45 33 92 33 55

  trm@trm.dk