PRESSEMEDDELELSE: Europas trafikministre mødes i København 25. - 27. maj 1998

28. april 1998


Mandag den 25. maj 1998 ankommer trafikministre fra hele Europa til
det årlige ministermøde i Den Europæiske Transportministerkonference
(CEMT), hvor Danmark har formandsskabet for tiden. I den anledning
indbydes pressen til briefing om konferencen den 12. maj kl. 13 i
International Press Center (IPC), Obels Gaard, Vestergade 2, 1456
København K, (Tlf. + 45 33 13 16 15).

CEMT-ministermødet gennemføres i dagene 26. - 27. maj på Hotel Scandic
i København. Konferencens indhold vil bestå af fire hovedemner:
Jernbanepolitik, Moderne informationsteknologi i transportsektoren,
Samfundsmæssige omkostninger og transportinvesteringer samt
Vejtransport. I en femte blok er samlet en række emner så som
kombineret transport, handicaptransport og sikkerhed for fodgængere
m.v.

Vi beder om, at pressen tilmelder sig hertil i god tid, hvilket kan
ske til Trafikministeriet.

På pressebriefingen den 12. maj vil der blive redegjort yderligere for
konferencen og dens indhold. Til stede vil være afdelingschef Kurt
Lykstoft Larsen, kontorchef Jørn Holdt og specialkonsulent Steen
Jonssen - alle Trafikministeriet.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Anders Jakobsen, journalist (DJ)
presseansvarlig i forbindelse med CEMT-konferencen

+ 45 33 92 33 55

trm@trm.dk