Pressemeddelelse: Meddelelse fra Trafikministeriet

27. januar 1998


Trafikministeriet vil med henblik på at styrke den juridiske
rådgivning af ministeren etablere et juridisk sekretariat i
departementet. Stillingen som leder af sekretariatet vil omgående
blive opslået.

Samtidig er iværksat et arbejde med henblik på overførsel af opgaver,
herunder også lovforberedende arbejde, og tilhørende ressourcer fra
departementet til Trafikministeriets styrelser. Sigtet hermed er, at
departementet i højere grad kan koncentrere indsatsen om betjeningen
af ministeren og Folketinget samt den overordnede styring af
ministerområdet. Arbejdet, der også vil indebære organisatoriske
ændringer, påregnes afsluttet inden sommerferien.