Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Nørreport som en samlet terminal når Metroen åbner

Indhold


  Et udvalg nedsat af trafikministeren, med deltagelse af embedsmænd fra
  Trafikministeriet, Københavns Kommune, DSB, Banestyrelsen, HT og
  Ørestadsselskabet, har fremlagt et forslag til hvordan området omkring
  Nørreport Station kan fremstå som en mere brugervenlig terminal, når
  den nye Metro åbner. Forslaget indgår i en rapport, der netop er
  udkommet.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af rapportens
  offentliggørelse, at Jeg synes udvalget er kommet med et meget
  spændende og perspektivtrigt forslag, som fortjener en positiv
  behandling af de deltagende parter. Nørreport bliver landets største
  terminal når Metroen åbner, og forslaget kan skabe et fint samspil
  imellem Metroen , busser, S-tog og regionaltog. Forslaget kan
  imidlertid kun realiseres, hvis alle de 6 interessenter står sammen om
  at fremme forslaget, herunder at indgå i finansieringen. For at fremme
  forslaget er jeg indstillet på, at Trafikministeriet på lige fod med
  de øvrige fem parter indgår i finansieringen af projektet’.

  Udvalget har i rapporten gennemgået forskellige muligheder for at
  forbedre forholdene omkring Nørreport Station, så den kommer til at
  fremstå som én samlet terminal for den kollektive trafik og med gode
  adgangsforhold til Middelalderbyen. Blandt de muligheder, der har
  været undersøgt har været en tunnel fra Metroen og S-togs- og
  Regionaltogsperronerne under Nørrevoldgade mod Kultorvet.

  Udvalget er dog nået frem til, at denne løsning ikke vil være særligt
  attraktiv, og peger i stedet på en løsning, der samler biltrafikken på
  de arealer der ligger længst væk fra Middelalderbyen. Derved kan de
  mange tusinde daglige passagerer gå til og fra de kollektive
  transportmidler med et minimum af konflikter med den kørende trafik.
  Busserne samles tæt ved forbindelserne til DSB og Metroen. Dermed
  bliver skifteafstandene mellem de forskellige kollektive
  transportmuligheder korte og overskueligheden stor. Mod
  Middelalderbyen indeholder forslaget en åben og lys plads med et
  maksimalt fodgængerareal og optimale forhold for de mange kollektivt
  rejsende uden at forringe forholdene markant for andre trafikanter.
  Rapporten tager et enkelt forbehold vedrørende afviklingen af
  biltrafikken, idet Borgerrepræsentationen endnu ikke har taget
  stilling til en samlet plan for trafiksaneringen i den indre by. Det
  anslås, at den foreslåede løsning vil koste 75-100 mio. kr. at
  realisere.

  Rapport og kortbilag kan rekvireres hos Kirsten Frøslev Larsen på 33
  92 43 51

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

  Planlægningschef Hans-Carl Nielsen
  33 92 43 10
  hcn@trm.dk