Pressemeddelelse: Nørreport som en samlet terminal når Metroen åbner

22. juni 1998


Et udvalg nedsat af trafikministeren, med deltagelse af embedsmænd fra
Trafikministeriet, Københavns Kommune, DSB, Banestyrelsen, HT og
Ørestadsselskabet, har fremlagt et forslag til hvordan området omkring
Nørreport Station kan fremstå som en mere brugervenlig terminal, når
den nye Metro åbner. Forslaget indgår i en rapport, der netop er
udkommet.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i anledning af rapportens
offentliggørelse, at Jeg synes udvalget er kommet med et meget
spændende og perspektivtrigt forslag, som fortjener en positiv
behandling af de deltagende parter. Nørreport bliver landets største
terminal når Metroen åbner, og forslaget kan skabe et fint samspil
imellem Metroen , busser, S-tog og regionaltog. Forslaget kan
imidlertid kun realiseres, hvis alle de 6 interessenter står sammen om
at fremme forslaget, herunder at indgå i finansieringen. For at fremme
forslaget er jeg indstillet på, at Trafikministeriet på lige fod med
de øvrige fem parter indgår i finansieringen af projektet’.

Udvalget har i rapporten gennemgået forskellige muligheder for at
forbedre forholdene omkring Nørreport Station, så den kommer til at
fremstå som én samlet terminal for den kollektive trafik og med gode
adgangsforhold til Middelalderbyen. Blandt de muligheder, der har
været undersøgt har været en tunnel fra Metroen og S-togs- og
Regionaltogsperronerne under Nørrevoldgade mod Kultorvet.

Udvalget er dog nået frem til, at denne løsning ikke vil være særligt
attraktiv, og peger i stedet på en løsning, der samler biltrafikken på
de arealer der ligger længst væk fra Middelalderbyen. Derved kan de
mange tusinde daglige passagerer gå til og fra de kollektive
transportmidler med et minimum af konflikter med den kørende trafik.
Busserne samles tæt ved forbindelserne til DSB og Metroen. Dermed
bliver skifteafstandene mellem de forskellige kollektive
transportmuligheder korte og overskueligheden stor. Mod
Middelalderbyen indeholder forslaget en åben og lys plads med et
maksimalt fodgængerareal og optimale forhold for de mange kollektivt
rejsende uden at forringe forholdene markant for andre trafikanter.
Rapporten tager et enkelt forbehold vedrørende afviklingen af
biltrafikken, idet Borgerrepræsentationen endnu ikke har taget
stilling til en samlet plan for trafiksaneringen i den indre by. Det
anslås, at den foreslåede løsning vil koste 75-100 mio. kr. at
realisere.

Rapport og kortbilag kan rekvireres hos Kirsten Frøslev Larsen på 33
92 43 51

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Planlægningschef Hans-Carl Nielsen
33 92 43 10
hcn@trm.dk