Gå til hovedindhold

Rapport om statshavnenes fremtidige struktur

Indhold

  I dag offentliggøres 'Rapport om statshavnenes fremtidige struktur’, udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Trafikministeriet, Finansministeriet og Fødevareministeriet.

  I rapporten belyses forskellige aspekter ved en eventuel afvikling af det statslige ejerskab af de nuværende 13 statshavne på basis af forskellige økonomiske og organisatoriske analyser. Rapporten kommer ind på organisatoriske valgmuligheder for statshavnene, fastlæggelse af økonomiske forudsætninger og konsekvenser af en ny organisationsform.

  Udvalgets formand, afdelingschef Alex Klug, udtaler i den forbindelse:

  Denne rapport giver et godt indblik i mulige strukturændringer for statens havne. Arbejdsgruppens rapport vil være et nyttigt redskab for det havneudvalg, der til efteråret vil komme med forslag til styreformer, organisation og investeringer i alle danske havne. Når dette udvalgsarbejde er afsluttet, vil der kunne tages politisk
  stilling til det videre arbejde, hvorefter der eventuelt kan indledes forhandlinger med de relevante amter og kommuner om overtagelse af havnene.’

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til udvalgets formand, afdelingschef Alex Klug, tlf. 33 92 34 43 eller kontorchef for Trafikministeriets 3. kontor, Inge Guldborg Henriksen, tlf. 33 92 43 14.

  Læs rapporten her