Gå til hovedindhold

Sikkerhed i Storebæltstunnelen

Indhold


  På dagens møde i den politiske følgegruppe vedrørende
  Storebæltsforbindelsen var der opbakning til trafikministerens forslag
  om at genoverveje en beslutning fra marts 1997 om installation af
  overvågningskameraer og højtalere i Storebæltstun-nelen, for
  derigennem at styrke beredskabsmyndighedernes indsats ved brand eller
  uheld i tunnelen.

  Ekspertvurderinger viser, at installation af disse anlæg, der ikke
  kendes fra tilsva-rende tunneler i andre lande, vil være meget dyrere
  end forventet og tilsyneladende kun medføre en meget lille forbedring
  af sikkerheden’, udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Jeg har på det seneste modtaget andre forslag til løsning af opgaven,
  der kan vise sig at være billigere. Der var i dag enighed om, at
  ministeriet udarbejder et bredere beslutningsgrundlag til
  følgegruppens næste møde. Jeg vil samtidig sørge for, at sagen drøftes
  nærmere med de ansvarlige for beredskabet ved Storebæltstunnelen
  (politi, brand- og sygehusberedskab) for at nå frem til den bedst
  mulige løsning’, slutter Sonja Mikkelsen.

  Det blev i 1997 vurderet, at installationen af ca. 770 kameraer og ca.
  4.500 højtale-re ville koste 50-70 mill. kr. (120-130 mill. kr. ved
  anvendelse af varmefølsomme kameraer). Reviderede overslag vurderer
  udgiften til 270 mill. kr. Et beløb der anta-geligt vil stige under
  detailprojektering, hvortil kommer betydelige driftsudgifter.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
  Holdt, tlf.3392-4338.