Gå til hovedindhold

Trafikal og økonomisk vurdering af Ringbanen klar

Indhold


  Det indledende analysearbejde med en trafikal og økonomisk vurdering
  af anlæg og drift af Ringbanen er nu afsluttet. Projektets styregruppe
  anbefaler en udbygning af stræk-ningen Hellerup-Vanløse til en
  egentlig Ringbane i godsbane linieføring mellem Hellerup og Sjælør.
  Driften baseres på 5 min. frekvens og som en S-togsbane med en
  linieføring over ny Flintholm station med eventuel omstigning til
  metro. Det forudsættes at driften i de første år skal klares ved hjælp
  af renoverede S-tog. Styregruppen består af en række eksterne
  repræsentanter ud over Trafikministeriet, DSB, Banestyrelsen og
  Ørestadssel-skabet - bl.a. HT, Københavns og Frederiksberg kommuner.

  Der eksisterer i dag en S-togsforbindelse fra Hellerup til Vanløse.
  Formålet med etable-ringen af Ringbanen er at skabe en tværforbindelse
  mellem allerede eksisterende baner: Kystbanen, Nordbanen,
  Frederikssundsbanen, Køge Bugtbanen, Hareskovsbanen, Vest-banen og den
  kommende Øresundsbane og metro.

  -Med en Ringbaneforbindelse kan vi styrke den kollektive trafik i
  hovedstadsregionen yderligere. Ringbanen vil fungere som bindeleddet
  mellem de eksisterende S-togsbaner, regionalbaner og den nye metro,
  og det vil medføre anlæg af nye stationer i befolknings- og
  arbejdstunge områder. Jeg vil nu læse rapporten nærmere og lade
  forslaget indgå i forhandlingerne om strategi og økonomiske rammer for
  jernbanedriften i Danmark i fremtiden, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  I denne indledende fase af Ringbaneprojektet er der undersøgt
  alternativer, som omfatter tre forskellige materieltyper; S-tog,
  letbane og metro. Der er undersøgt en frekvens på 5 min. og 10 min.,
  og ligeledes undersøgt en linjeføring over Vanløse station og over ny
  Flintholm station med forskellige materieltyper. Det er nu op til en
  politisk beslutning, hvorvidt analyse- og projekteringsarbejdet skal
  fortsættes m.h.p. fremsættelse af anlægs-lov. En sådan procedure vil i
  givet fald indebære en offentlighedsfase, hvor der skal foretages en
  VVM undersøgelse - en vurdering af virkningerne på miljøet.

  Yderligere oplysninger kan fås hos afd. chef Jacob Fuchs på tlf 3392
  3891 eller hos kt. chef Per Jacobsen på telefon 3392 6530.